Novinky Online testovanie;ALF 2% dane Prihlásenie Suplovanie Informačný sprievodca Relácie školského rozhlasu ON LINE SÚŤAŽ - GEOGRAFIA
Navigácia
 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ NENÁSILIA

  2. októbra 1869 sa narodil Mahátma Gándhí, skromný a nenápadný človek, ktorý však svojou dobrotou a láskavosťou oslovil tisíce ľudí. Tento Ind, ktorý sa však cítil doma všade na svete, rozsieval medzi ľuďmi pokoj, napriek tomu, že on sám bol niekoľkokrát trpko zatracovaný a diskriminovaný. Jeho meno sa spája najmä so šírením mieru, o ktorý sa pokúšal v čase, keď vo svete zúrili svetové vojny. A napriek tomu, že chcel, aby ľudia žili v mieri, slobode a aby si boli rovní a nebáli sa jeden druhého, on sám zomrel po zásahu guľky počas kázne.
           Mahátmu Gándhího poznajú ľudia na celom svete, a práve preto sa OSN (Organizácia Spojených národov) rozhodla, že deň, kedy sa narodil, teda 2. október, bude Medzinárodným dňom nenásilia. Stalo sa tak 2. októbra 2007. Práve v týchto časoch by sme si mali čoraz viac pripomínať, aké dôležité je žiť v mieri, snažiť sa pomáhať druhým, a to nielen na medzinárodnej úrovni. Poobzerajte sa okolo seba, možno aj vy máte v triede alebo vo svojom okolí niekoho, na kom je páchané násilie. Navonok možno pôsobí sebavedome, no vo svojom vnútri cíti bolesť či hnev. Násilie nemusí byť len fyzické. Znovu vás chcem upozorniť na to, že aj šikanovanie patrí k prejavom násilia a často býva šikanovaný človek oveľa zraniteľnejší a ustráchanejší. Pod šikanou rozumieme násilné, ponižujúce správanie sa voči druhej osobe. V škole sa prejavuje najmä nadávaním dotknutej osoby, urážaním, používaním hanlivej prezývky či kradnutím desiaty (ale napríklad aj Brejk kartičiek), schovávaním vecí a podobne. Ak ste si všimli niektorý z týchto prejavov, nebojte sa a nahláste to svojej pani učiteľke.

  Snažte sa nielen počas Medzinárodného dňa nenásilia pomáhať svojim najbližším, napríklad aj tým, že doma rodičom pomôžete umyť či utrieť riad, pomôžete mladším súrodencom miesto toho, aby ste sa s nimi pohádali či pobili.
  A opäť by som vám chcela pripomenúť aj schránku dôvery, ktorá je stále funkčná a čaká na vaše prípadné návrhy, problémy či otázky. Nachádza sa na prvom poschodí, pri učebni hudobnej výchovy. Nebojte sa o svojich problémoch rozprávať. Máte v triede svojich zástupcov – predsedov, ktorí sa budú snažiť riešiť aj vaše problémy. Ak sa o nich hanbíte rozprávať nahlas, zvoľte si jednoduchší spôsob – napíšte, čo vás trápi, na papier a vložte ho do schránky dôvery. Spoločne sa budeme snažiť nájsť riešenia.

  Mgr. Petra Palubjaková

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
  V piatok dňa 25. 09. 2015 si žiaci našej základnej školy pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý vznikol z iniciatívy Rady Európy v roku 2001. Zmyslom tejto aktivity je upozorniť širokú  verejnosť na dôležitosť jazykového vzdelávania , zvýšiť povedomie o užitočnosti všetkých jazykov , ktoré sa v Európe používajú a podporiť celoživotné jazykové vzdelávanie. 
  Tvorivým cieľom je prebudiť záujem  o znalosť jazykov a poukázať na jazykovú rozmanitosť v rámci Európy. V rozhlasovej relácii sa žiaci dozvedeli rôzne zaujímavosti o jazykoch, do akých skupín jednotlivé jazyky patria ale aj  to, že hokejista Zdeno Chára ovláda 6 jazykov.
  Žiakom 1.-4. ročníka obohatili a spríjemnili hodiny angličtiny pani učiteľky anglického jazyka zábavnými aktivitami. hrami. piesňami, básničkami....
  Žiakov 5.-9. ročníka čakalo v piatok ráno tiež prekvapenie. Naše usmievavé asistentky (žiačky 8. B a 9. A triedy) im pripli na oblečenie kartičku s logom EDJ a počas prestávok si v tento deň mohli pozrieť prezentáciu obľúbených rozprávok v ruštine a v angličtine, ktoré si s obľubou prišli pozrieť nielen mladší, ale aj starší žiaci. Žiaci 5. -9. ročníka počas prvej vyučovacej hodiny sa popasovali s úlohami, ktoré zvládli na výbornú. Veríme, že aj tieto aktivity prispejú k tomu, že naši žiaci si uvedomia aké je dôležité, hlavne v dnešnej dobe, učiť sa jazyky.                                   
  Mgr. Marta Majerová
 • BESEDA S AUTORKOU KNÍH PRE MLÁDEŽ

  Každý z nás už určite prečítal nejakú knihu. S postavami sme prežívali ich trápenia, problémy, tešili sa z ich radosti a úspechu. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, prečo a za akých okolností daná knižka vznikla?

  Život spisovateľa je určite zaujímavý. Musí si vždy premyslieť, ako sa bude dej vyvíjať, ktoré postavy budú kladné a ktoré záporné, musí zvoliť správne slová, aby bola kniha vhodná pre čitateľa, ktorého si určí. O tom, že je to namáhavé a nie vždy všetko ide tak, ako spisovateľ chce, sa mohli presvedčiť naše ôsmačky a deviatačky. V stredu 23.9. pre nich obecná knižnica v spolupráci s vyučujúcimi slovenčiny pripravila besedu so spisovateľkou Enjou Rúčkovou, mladou spisovateľkou kníh pre mládež. Dievčatá sa tak mohli dozvedieť zaujímavé informácie o spisovateľskej profesii, o samotnej autorke, ale i o jej knihách. Presvedčili sa, že aj spisovateľ je človek ako každý iný, s bežnými radosťami i starosťami. Zistili, že veci okolo nás nemožno považovať za bežné a každý sen sa môže splniť, len treba chcieť. Skúsme sa teda poobzerať okolo seba, odtrhnime sa od virtuálneho sveta a začnime si plniť svoje sny!

  Mgr. Petra Palubjaková

 • JESENNÁ TURISTIKA

  Krásne počasie a jesenná príroda inšpirovala pani učiteľky 1. stupňa a žiakov 3. a 4. ročníka na turistiku do okolia obce. Túlali sme sa po poliach a lúkach smerom na Turčiansku Štiavničku. Príjemnú prechádzku sme si spestrili rôznymi súťažami a hrami. Žiaci a pani učiteľky strávili pekné popoludnie v krásnej prírode.     

  Mária Slouková

 • NAČO NÁM JE GEOGRAFIA

  - naučí nás pracovať s atlasom
  - pochopiť vzájomné vzťahy v krajine a jej fungovanie so zreteľom na človeka
  - pracovať so zdrojmi informácií
  - vidieť súvislosti v aktuálnych udalostiach
  - poznať a vnímať svoje životné prostredie
  - vedieť vysvetliť prírodné javy a procesy, identifikovať javy, ktoré človeka ohrozujú
  - vedieť viac o štátoch sveta s Slovensku
  - poznať kultúru iných národov
  - orientovať sa v geopolitike a problémoch sveta
  - poznať Zem a vesmír

  A práve to sa deje na hodinách v piatom ročníku. Žiaci si pripravili projekty a úžasné pomôcky, ktoré tešia nielen nás, ale aj spolužiakov. Viac vo FOTOALBUME.

  Inak viete že, po štvorročnej prestávke bude v pondelok 28. septembra v skorých ranných hodinách možné opäť pozorovať úplné zatmenie Mesiaca. Čiastočné zatmenie Mesiaca sa začne o 3:07, úplné zatmenie nastane o 4:11 a potrvá do 5:24. Koniec čiastočného zatmenia nastane o 6:27. Úplné zatmenie Mesiaca tak bude možné pozorovať 73 minút. Na ďalšie zatmenie Mesiaca bude nutné počkať ďalšie tri roky až do 27. júla 2018, pričom pôjde o najdlhšie úplné zatmenie v tomto storočí trvajúce takmer 104 minút.

  Mgr. Ivana Remeňová

 • PRVÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na prvé tohtoročné triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční

  28. 9. 2015 (pondelok)  o 16:00.

  Triedne schôdzky budú venované hlavne novinkám v tomto školskom roku, v školskom poriadku, dochádzke, ale aj známkam a neskôr výletom, exkurziám a iným záležitostiam.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  Prípadná zmena termínu je možná po dohode s triednym učiteľom.

 • RODINA BEZ CIGARIET IV. ROČNÍK

  Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž:

  plagat_rodina_bez_cigariet_4._rocnik.pdf

   

  Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2015/2016 ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet IV. ročník.

  Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

    - zdravý životný štýl

    - ako chcem tráviť voľný čas

    - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

    Aj v tomto ročníku, kvôli úspešnosti z minulého  roku, sme vytvorili dve kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska.

    4. kategória je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazov rozhoduje porota na čele s predsedom spolku Skalických výtvarníkov.

  Prvé dve hlavné ceny sú hodnotné smartfóny. Celkovo sa ohodnotí prvých 5 miest.

      V celoslovenskej internetovej súťaži, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní sa zasa bojuje o  3 smartfóny. Po krátkom registrovaní na webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk , môžu používatelia poslať svoju výtvarnú prácu do súťaže cez predvolený formulár.      Pokiaľ chce ZUŠ alebo Základná škola poslať na webovú stránku viacej súťažných prác, môže ich poslať E-mailom s priloženými kontaktnými údajmi.

    Súťažné príspevky si môžu používatelia facebooku pozrieť, ale aj hlasovať  na našom profile: www.facebook.com/RodinaBezCigariet .

     Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na facebookovom profile. 

     Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.

  Súťaž je realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015

 • JESENNÉ ÚČELOVÉ CVIČENIE

   

  Všimli ste si, že štvrtok a piatok sú pravdepodobne na celom svete hneď po víkende najobľúbenejšie dni? A viete, že u žiakov to platí dvojnásobne? Ktovie prečo. Inak, čo sa stane, ak sa tieto dni spoja s účelovým cvičením? Pre žiakov nastáva „predĺžený víkend“! Prečo? Pretože sa do školy síce ide, ale neučí sa klasicky.

  Účelové cvičenie sa na Základnej škole Slovenského národného povstania v Sučanoch konalo 10. a 11. septembra 2015 – ako inak, vo štvrtok a v piatok. A kým prvý stupeň strávil tieto príjemné dni na ,,cvičeniach v prírode“, program pre druhý stupeň bol jasný.

  Jeden deň praktická časť účelového cvičenia. Učitelia ho spestrili množstvom interaktívnych cvičení, aktuálnych ukážok a videí, zameraných na dopravnú výchovu, streleckú prípravu, civilnú obranu, protipožiarnu prípravu a topografiu. Úžasné bolo v tento deň aj vystúpenie skupiny. Žiakom spievali a hrali Jaro Gažo zo skupiny Arzén a Radko Pažej zo žilinskej formácie AYA. Tentokrát sa venovali zdravotnej príprave. Žiaci sa dozvedeli, ako poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoci poranenému a množstvo iných praktických vecí.

  Druhý deň sa pre každú triedu začal trošku inak. Počasie bolo fantastické, slniečko svietilo a triedni učitelia si pripravili pre svoje triedy vychádzku do okolia. Ak si myslíte, že to bola nuda, veru nie. Už aj tu na žiakov čakalo množstvo aktivít – lezenie po tyči, súťaž o čo najväčší počet ľudí, ktorí sa zmestia na pneumatiku, ale aj súťaž v hodení najväčšieho počtu žabiek. Jeden a pol hodiny ubehlo ako voda.

  Na školskom dvore a v dvoch telocvičniach sa medzitým pripravilo osem úžasných stanovíšť, na ktorých si každá trieda overila svoje teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj fyzickú kondíciu. Celým areálom sa niekoľko hodín rozliehal smiech a dobrá nálada. Jednoducho všade vládla výborná atmosféra. Dokonca niektoré stanovištia žiaci skutočne opúšťali veľmi ťažko. Aj tento deň všetkým ubehol ako voda. Boli to dva krásne jesenné dni a už teraz sa všetci tešime na ďalšie účelové cvičenie.

  Mgr. Ivana Remeňová

  Fotoalbum z akcie 

  Fotoalbum z vystúpenia

 • ZAČAL SA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

  Po dňoch strávených u starých rodičov, pobytoch pri mori, v horách, v letných táboroch alebo chvíľach, ktoré môže poskytnúť len leto, sa  2.9.2015 opäť otvorili brány našej školy. Okrem starších žiakov sme dnes obrovským potleskom privítali aj nových žiačikov - prváčikov.

  Asi sa všetci zhodneme na tom, že pre každého je vzdelanie dôležité a u každého začína prvým krokom. K tomu pomyselnému prvému kroku - vykročte pravou nohou. Nech je pe vás školský rok 2015/2016 rokom veľmi úspešným...

  Fotografie nájdete tu. 

 • ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

  MILÉ ŽIAČKY A ŽIACI :)

  Slávnostné zahájenie školského roka bude 2. septembra o 8:00 hod. pred budovou školy.

  TEŠÍME SA NA VÁS!

 • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

  Na posledný deň školského roka čakali už všetci žiaci nielen našej školy. Po práve sa tešia na zaslúžené chvíle oddychu. Ešte skôr, ako si z rúk svojich triednych učiteľov prebrali vysvedčenia sa už tradične stretli, aby zhodnotili úspechy v školskom roku 2014/2015.

  Aj tento školský rok veľa našich žiakov dosiahlo výnimočné úspechy.

  Teraz však už prajeme všetkým žiakom krásne prázniny :)

  FOTOALBUM

 • NÁVŠTEVA VO FULNEKU

  26. júna sme sa opäť vybrali na návštevu do Fulneku, kde sídlia naše dve spriatelené školy - ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského. Deň sme začali návštevou Malého sveta techniky vo Vítkoviciach.

 • VÝSLEDKY MAJSTROVSTIEV ŠKOLY V ŠPORTOVEJ STREĽBE
 • ŠKOLSKÝ VÝLET - 5.A a  5.B

  V  dňoch 24. a 25. júna sa žiaci 5.A a 5.B vybrali na výlet, ktorý bol pre nich zaslúženou odmenou za prácu počas celého školského roka.

  Hlavným cieľom nášho výletu bol Detský sen v Martine – interiérové detské ihrisko, v ktorom sme sa mohli vyblázniť. Užili sme si tu „kúpeľ“ vo farebných loptičkách, skákanie na trampolíne a skákacom hrade, lezenie po stene, jazdu na autíčkach i futbalový zápas. Po takejto adrenalínovej zábave sme sa s chuťou pustili do chrumkavej pizze v neďalekej pizzerii. Dúfame, že takýto deň si opäť onedlho zopakujeme.

  Mgr. Petra Povalová, Mgr. Janka Šmajdová a žiaci 5.A a 5.B

  FOTOALBUM

 • NOVINKY VO FOLBUMOCH
 • NOVINKY VO VIDEÁCH

  Slávnostná akadémia Krátky zostrih zo slávnostnej akadémie k 40. výročiu

  Plavecký výcvik 2015 Štvrtáci na plaveckom výcviku

  Stavanie mája 2015 - Stavanie mája 2015

   

   

   

 • DRUHÁCI NA GAZDOVSKOM DVORE

  Nech žijú výlety!

  Druháci a žiaci špeciálnej triedy sa vybrali vlakom na výlet. Naším cieľom bol gazdovský dvor v Turčianskych Kľačanoch. Žiakov zaujala výroba syra, ktorá bola „korunovaná“ ochutnávkou. Veľmi milé prostredie, mnoho domácich zvierat a poučný ekoprogram prispeli k vydarenému školskému výletu.

  Mgr. Mária Slouková

   

   

 • FYZIKÁLNO-GEOLOGICKÁ EXKURZIA

  Dňa 8.6. sme sa my, deviataci, zúčastnili poslednej spoločnej exkurzie. Spolu s pani učiteľkami Pokrievkovou a Palubjakovou sme ráno vyrazili na cestu plnú srandy. Navštívili sme toho fakt dosť. Našou prvou zástavkou na našej dlhej ceste bola mincovňa v Kremnici, kde sme sa dozvedeli, ako sa razili mince kedysi a ako sa razia dnes, videli sme aj, ako pracujú jednotlivé stroje. Potom sme sa išli pozrieť na výstavu žiakov z umeleckých škôl. Ďalej sme sa presunuli do starej banskej štôlne – Andrej, ktorá bola pre mnohých asi naj zážitkom. Vyfasovali sme prilby, plášte a išli do bane, kde bolo 7 stupňov. Sprievodca nám porozprával o banskom nešťastí a paranormálnych javoch, a tak, i keď sa tam všetkým veľmi páčilo, sme sa radšej vrátili. Neskôr sme si poobzerali krásy Kremnice. Nasledovala návšteva planetária a hvezdárne v Žiari nad Hronom. Spoločne sme pozorovali slnečné škvrny, 3D fotografie Marsu a film, ktorý sa premietal na strope, ktorý mal priemer 10 metrov. Film bol o vzniku vesmíru až po planéty a súhvezdia. Na záver sme sa zastavili pri strede Európy, v Kremnických baniach, kde sme si napísali  malý test. Domov sme prišli vyčerpaní, ale aj napriek tomu sa nám exkurzia páčila.

  FOTOALBUM

  žiaci 9.A a 9.B - M. Fúčela, V. Schneiderová, N. Móricová, J. Kotteková a M. Vrabec

 • NOVINKY VO FOTOALBUMOCH
 • CYKLOTURISTIKA 2015

  Kantorská dolina sa stala cieľom cykloturistiky štvrtákov. Vo štvrtok, 4. 6. 2015 túto trasu zvládlo 19 žiakov a 2 pani učiteľky. Výlet to bol veľmi pekný a nás teší početný záujem štvrtákov.

  FOTOALBUM

  Mgr. Mária Slouková

strana: