Novinky Online testovanie;ALF 2% dane Prihlásenie Suplovanie Informačný sprievodca Relácie školského rozhlasu ON LINE SÚŤAŽ - GEOGRAFIA
Navigácia
 • KONZULTÁCIE

  3.3.2015 - Konzultácie pre rodičov: od 13.30 - 17.00

   - každý prvý utorok v mesiaci 

 • Prázdninové predstavenie
  7.1.2015 (čiže ešte cez prázdniny :D) sa niektorí žiaci z 9.A a 9.B s viacerými pani učiteľkami zúčastnili skvelého divadelného predstavenia www.narodnycintorin.sk – 3. časť v Slovenskom komornom divadle v Martine. Toto zábavné predstavenie sa nám veľmi páčilo, ale hlavne nám pripomenulo našu históriu, o ktorú by sme sa mali viac zaujímať. V tomto diele vystupovali tiež známe osobnosti slovenskej histórie, ako napríklad Janko Kráľ, Karol Kuzmány, Svetozár Hurban Vajanský a ďalší. Tak, ako aj po minulom predstavení, sú deviataci odhodlaní nedať si ujsť aj ďalšie pokračovanie tohto zábavného sitkomu.
  Saskia Balážová, 9.A
 • VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA PYTAGORIÁDY

  Dňa 10. a 11.12.2014 na našej škole prebehlo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnili sa ho žiaci od 3. po 8. ročník. Niektorí žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Výsledky: Pytagoriada2014.pdf

  Úspešní žiaci z každého ročníka sú v zozname zvýraznení.

   

 • Vianočný Bojnický zámok

  Bojnický zámok s krásnou vianočnou výzdobou a atmosférou privítal žiakov 1. stupňa našej základnej školy.  150 stromčekov zdobilo zámok. Prehliadku nám spestrili traja anjeli svojimi tancami a veľmi milá sprievodkyňa. Predvianočný slnečný deň sa nám veľmi vydaril a žiaci mali nevšedný zážitok.

 • Vianočná párty

  Aj tento rok sa žiaci druhého stupňa zabávali na vianočnej diskotéke. Spoločne tak ukončili rok 2014, ktorý bol pre všetkých iste plný zážitkov a spomienok. Veľká vďaka patrí mojim kolegyniam, ktoré sa vždy podujmú na pomoc pri organizácii párty, ktoré pre žiakov pripravujeme – pani učiteľkám Lýdii Marčekovej a Martine Vičanovej, vedeniu školy, že nám vždy vyjde v ústrety, no chcela by som sa poďakovať aj žiakom, ktorí vždy vytvoria neopakovateľnú atmosféru. Všetkým Vám, ktorí ste nám pomáhali s výzdobou, podávaním nápojov či celkovou organizáciou (hlavne Tomášovi Tomčíkovi, Lukášovi Červencovi, Andrejovi Benkovi, Kristíne Sušienkovej, Viktórii Schmidtovej, Laure Obžutovej, Alžbete Remeníkovej a všetkým, ktorí zostali po diskotéke pomáhať s upratovaním), patrí takisto jedno veľké ĎAKUJEME. O tom, že párty sa naozaj vydarila a skvelý DJ ulahodil snáď každému, sa môžete presvedčiť vo fotoalbume.

  Mgr. Petra Palubjaková

 • PODPORTE NAŠU ŠKOLU

  Vážení rodičia a priatelia školy, ak nakupujete v internetových obchodoch, podporte našu školu.

  Školu môže podporiť ktokoľvek, kto nakúpi u uvedených partnerov - obchodov prostredníctvom tejto stránky.

  Pod pojmom ktokoľvek sa rozumie učiteľ, rodič, žiak, kamarát, známy, sympatizant školy ....a pod. Ďakujeme!

 • Zápis do 1. ročníka
  9. 1. 2015

  Aktualizovali sme modul Zápis do 1. ročníka

 • VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

  Srdečne vás pozývame na vianočné tvorivé dielne. Konať sa budú 16. 12. o 15:00 v školskej jedálni. Vítaní sú všetci rodičia, starí rodičia, žiaci a ich súrodenci, ale aj obyvatelia Sučian - na všetkých sa tešíme. Vytvoriť si môžete peknú vianočnú ozdobu, vyzdobiť medovníček a ochutnať vianočný punč. 

 • MIKULÁŠ

  V piatok zavítala mikulášska nálada aj na Základnú školu SNP v Sučanoch. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami .

  Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili odmäkčiť učiteľov. Nálada bola od samého rána výborná a žiačikovia prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne či rýmovačky doprevádzané hudbou a dobrou náladou. Sv. Mikuláš im za to nadelil hŕbu sladkostí a nadmieru spokojné tak boli obe strany.

  Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá na Základnej škole SNP v Sučanoch panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však bude tento sviatočný adventný čas na našej základnej škole popretkávaný ešte množstvom akcií, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia stále viac umocňovať.                             IR.

 • Daruj sladkosť, daruj radosť

               Daruj sladkosť, daruj radosť

   

  a rozdeľ sa s tými, ktorí to potrebujú. Ako?

   

  Od 8.12. do 12.12. (piatok) do kancelárie p. Marčekovej prines sladkosť alebo malú plyšovú hračku.

   

  Sladkosti poputujú do Centra pre týrané matky s deťmi v Kláštore pod Znievom a Priestoru pre život v Priekope. Ďakujeme

   

  Nemôžeš pomôcť všetkým, stačí keď pomôžeš niekomu.“

   

 • Aktualizácia údajov
  1. 12. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Viem, čo viem

  Aj tento rok dostali ôsmaci a deviataci šancu zúčastniť sa na vedomostnej súťaži zameranej na poznatky z regiónu Turiec – Viem, čo viem. A využili ju naplno. Našu školu reprezentovali dve družstvá – 1.= Janka Janidžárová, Viktória Schmidtová (obe z 9.A) a Lucia Vojteková (8.A), 2.= Júlia Kotteková, Vanessa Schneiderová a Tomáš Tomčík (všetci z 9.B triedy). Otázky a úlohy boli zamerané prevažne na históriu mesta Martin – významné budovy, ktoré sa v ňom nachádzajú, dôležité dátumy a fakty či výrobu erbu a vlajky mesta – ale aj na históriu okolitých obcí, faunu a flóru nášho regiónu. V konkurencii dvadsiatich tímov naši žiaci nazbierali množstvo bodov, vďaka ktorým sa obe družstvá umiestnili v prvej desiatke. Aj takouto formou si overili, že na jednotlivých predmetoch sa oplatí počúvať, pretože každého iste poteší, keď môže uplatniť získané vedomosti v praxi. Mgr. Petra Palubjaková

 • Deviataci v divadle

  Naši deviataci sa rozhodli, že jednoducho musia vidieť výborné divadelné predstavenie www.narodnycintorin.sk – 2. časť, aj napriek tomu, že jediný vyhovujúci termín, kedy sa predstavenie hralo, bol 31.10., čiže piatok, dokonca cez prázdniny. Tých najzanietenejších to neodradilo, a tak sa krátko pred devätnástou hodinou stretli pred Slovenským komorným divadlom v Martine, aby sa na chvíľku vrátili späť do (im už známej) histórie a stretli sa s Jankom Kráľom, Elenou Maróthy-Šoltésovou, Aničkou Jurkovičovou, Jánom Franciscim a mnohými inými, ktorých bravúrne zahrali známi martinskí herci. Predstavenie bolo veľmi zábavné, ale aj poučné, a tak sa deviataci dohodli, že si nenechajú ujsť ani tretiu časť tohto divadelného sitkomu, na ktorú sa už veľmi tešia. J

  Mgr. Petra Palubjaková

 • HALLOWEEN

  Vyrezávanie tekvíc a ich následné umiestňovanie do exteriéru má na Slovensku dávnu tradíciu. Takáto tekvica bola označovaná ako svetlonos a bola známa u nás pred udomácnením sviatku Halloween. V súčasnosti sa tento sviatok prelína so sviatkom Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

  Halloween je považovaný za prvok importovaný zo zahraničia, konkrétne z USA. Býva spájaný aj so starším, pôvodne keltským sviatkom na prelome starého a nového roka, pripadajúcim na prelom októbra a novembra, ktorého súčasťou bola spomienka na mŕtvych. Bol to sviatok prinesený írskymi emigrantmi do USA.

  V našich končinách sa oslava tohto sviatku začala udomácňovať po roku 1989, s postupným zavádzaním anglického jazyka do škôl a následne jeho oslavou v školách..

  V našej škole má oslava tohto sviatku už niekoľkoročnú tradíciu. Vyučujúce anglického jazyka pripravia spolu so žiakmi množstvo aktivít, do ktorých je zapojená celá škola  aj  spolu s rodičmi. Oboznámia sa s tradíciou samotného sviatku, s jeho pôvodom, cestou šk. rozhlasu a na hodinách anglického jazyka. Na hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením pripravia rekvizity a dekoráciu. Doma sa spolu s rodinnými príslušníkmi  zapájajú do vyrezávania tekvíc, pečenia koláčov s halloweenskou tematikou a následnou prípravou kostýmov.

  V stredu , posledný deň pred prázdninami, sa konala oslava Halloweenu  v našej škole. Žiaci sa prezentovali vo vlastnoručne pripravených kostýmoch, s nápaditým líčením. Priniesli nádherné tekvice a sladučké koláče, ktoré mali možnosť ochutnať všetci žiaci. Ani vyučujúce nezaostávali za žiakmi  v tvorbe kostýmov a koláčov.  Bola to výborná príležitosť ukázať, že aj vyučujúci majú zmysel pre humor a nie sú len postrachom pre žiakov, hoci kostými  pôsobili strašidelne.

  Príjemnú akciu sme zakončili detskou diskotékou, na konci ktorej boli odmenení  žiaci s najnápaditejšími maskami, najkrajšími tekvicami a hrôzostrašnými koláčmi, ktoré chutili výborne.

  Mgr. Júlia Janíková

 • Návšteva Spojenej školy

  Vyučovanie 11. novembra bolo pre žiakov deviateho ročníka spríjemnené pozvaním do Spojenej školy v Martine. Čakal na nás zábavný program študentov danej školy obohatený o vystúpenie skupiny Bona Fortuna. Okrem toho si naši budúci stredoškoláci prezreli priestory školy a videli ukážky mnohých študijných odborov. Našej pozornosti neunikla učebňa cudzích jazykov a telocvičňa so saunou a s posilňovňou. Verím, že niektorých oboznámenie sa so Spojenou školou príjemne obohatilo a rozhodnú sa pre štúdium na danej škole. Vedeniu školy ďakujeme za veľmi milé prijatie. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

 • Druhý ročník online súťaže

                                             

  Pani učiteľka Ivana Remeňová

 • Opäť budeme spoločne športovať

  Srdečne pozývame rodičov a žiakov na ďalšie spoločné športové popoludnie. Konať sa bude 8. 11. o 14:00 v školských telocvičniach. Na všetkých sa tešíme.

 • HALLOWEEN

  FOTOGRAFIE z HALLOWEENU nájdete tu 

 • Škola hrou - Týždeň zdravej výživy trochu inak ...

  Od pondelka 13.6 2014 do 17.6.2014 prebieha na našej škole akcia "Týždeň zdravej výživy". Akciu sme podporili aj farebným oblečením (pondelok - oranžová, utorok - červená, streda - modrá, štvrtok - fialová a v piatok - zelená).

  Okrem toho sa na našej škole v pondelok piekol chlieb, v utorok tlačila kapusta, v stredu sa vyrábal syr a vo štvrtok a piatok boli pre žiakov pripravená vedomostné testy.

  Viac o tejto akcii sa dozviete v priebehu nasledujúceho týždňa. 

 • Zážitkové učenie - 9.A v Bratislave

  Aj tento rok sme sa rozhodli, že využijeme ponuku železníc a spoznáme ďalšie slovenské mesto. Tentokrát to bola Bratislava, ktorou nás sprevádzali naše pani učiteľky Petra Palubjaková a Martina Vičanová.

  Keď sme ráno cestovali, ani sme netušili, aká bude veľká a čo všetko sa v nej bude nachádzať. Našou prvou zastávkou bol Prezidentský palác, ktorý bol veľmi pekný a majestátny. Potom sme navštívili Bratislavský hrad, kde sme si pozreli zaujímavé expozície. Boli tam obrazy významných osobností, kroniky, odevy, fotografie či šperky, ale aj zaujímavosti o 1. svetovej vojne. Po prehliadke hradu sme vyšli na jednu z jeho veží, odkiaľ bol krásny výhľad na takmer celú Bratislavu – Staré mesto, Petržalku, budovu parlamentu, Kolibu, ale aj na rieku Dunaj a hrad Devín. Keď sme vyšli z hradu, prechádzali sme cez Most SNP, popod známu reštauráciu UFO, priamo ku Dómu sv. Martina. Potom nasledovala prehliadka mesta – historickú budovu Slovenského národného divadla, Hviezdoslavove námestie, Michalskú bránu a ďalšie pamiatky už budeme poznať nielen z obrázkov. Zaujala nás najmä socha Napoleona Bonapartea, s ktorou sme sa fotili.

  Aj keď nás boleli nohy – celý deň sme okrem vlaku nepoužili žiadny iný dopravný prostriedok – a tešili sme sa na návrat domov, vieme, že Bratislavu ešte určite znovu navštívime.

  Nikola Svítoková a žiaci 9.A triedy

strana: