Novinky Online testovanie;ALF 2% dane Prihlásenie Suplovanie Informačný sprievodca Relácie školského rozhlasu
Navigácia
 • OZNAM
  8. 2. 2016

  ŠTRAJK POKRAČUJE, ŠKOLA JE STÁLE ZATVORENÁ.  

   

 • ĎAKUJEME ZA PODPORU

  Ďakujem rodičom, ktorí sa zúčastnili stretnutia s učiteľmi v škole 2. 2. 2016, za podporu.

  Učitelia ZŠ Sučany

 • POLROČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV

  Oznamujeme všetkým žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že polročné hodnotenie vyučovacích výsledkov si môžu prezrieť v elektronickej žiackej knižke. 

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  srdečne Vás pozývame na

  Čaj o štvrtej - otvorená diskusia

  o súčasnej situácii v školstve 

  2.2.2016 (utorok) o 16:00 v jedálni školy

                                          učitelia školy

   

   

   

   

   

   

   

 • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  oznamujeme Vám, že naša škola sa pripája  k celoslovenskému štrajku učiteľov.

  Od  25. januára 2016 (pondelok) až do odvolania sa na našej škole nebude vyučovať a nebude pracovať ani  školský klub detí. Uvedomujeme si, že mnohým z Vás skomplikujeme život, za čo sa Vám ospravedlňujeme, no žiaľ, sme presvedčení, že iný účinný spôsob neexistuje.

  O prípadných zmenách, ako aj o konci štrajku, Vás budeme informovať na internetovej stránke našej školy a prostredníctvom oznamov na vstupe do školy a  obecného rozhlasu.

  Ďakujeme Vám podporu a trpezlivosť, bojujeme aj za Vaše deti.

  Podporiť štrajk učiteľov môžete kliknutím sem.

  Viac o štrajku sa dozviete TU.

  Odpovede na vaše otázky získate TU.

  S úctou     pedagogickí a odborní zamestnanci  ZŠ SNP Sučany                                                  Sučany, 22. 01. 2016

 • VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE OZNAMUJE

  Oznamujeme rodičom detí stravujúcich sa v Školskej jedálni pri ZŠ SNP v Sučanoch, že z technických príčin nebolo zatiaľ možné vystaviť  PPPU  (poštové peňažné poukazy U – uhrádzajú sa na pošte)  na zaplatenie stravy na mesiac FEBRUÁR 2016.  PPPU si môžete vyzdvihnúť v školskej jedálni od stredy 27.1.2016.

  V Sučanoch dňa 22.1.2016 VEDÚCA ŠJ

 • OZNÁMENIE

  Základná škola Slovenského národného povstania týmto oznamuje, že z dôvodu konania celoslovenského štrajku učiteľov, do ktorého sa zapojili učitelia a ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci školy, nebude možné v čase od 25. 01. 2016 do odvolania zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces a ani prevádzku školského klubu detí. O všetkých zmenách ako aj o ukončení štrajku Vás budeme informovať na internetovej stránke školy, prostredníctvom obecného rozhlasu a oznamov na vstupe do školy.

  Za problémy spôsobené konaním štrajku sa Vám ospravedlňujeme.

  Sučany, 22. 01. 2016                                                                         Mgr. Marta Lamošová                                                                                                                                                                  riaditeľka školy

 • LIST RODIČOM
 • NÁVŠTEVA U HASIČOV

  Vo štvrtok žiaci 2.B triedy navštívili hasičskú stanicu. Pán Mihálik, Filipkov ocko, im  poukazoval celú stanicu aj s garážami a porozprával o práci hasičov. Žiakov zaujali hasičské autá, terénne štvorkolky, záchranársky čln. Mohli si prezrieť operačné stredisko, kde pracuje Ninkina mamina, šatne, aj posilňovňu. 

  Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií a odniesli si pekné  zážitky. 

 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

  Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. 

  Podrobné informácie o geografickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTy.

  Výsledky školského kola nájdete TU: vysledky_GO.docx

 • Aktualizácia údajov
  22. 1. 2016 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY

  Už sa blížia Vianoce,

  ten čas rýchlo letí.

  Na stromčeku sviečky svietia,

  šťastím žiaria deti.

  Starý rok už odchádza,

  nový ide za ním,

  nech Vám len radosť prináša,

  to je naším prianím ...

  kolektív pedagógov a pracovníkov ZŠ Slovenského národného povstania

 • ADVENTNÝ KALENDÁR – 24. DECEMBER

  Štedrá večera po slovensky:

  Podľa starých vianočných zvykov sa pod obrus na štedrovečernom stole dávali šupiny z kapra alebo peniaze. Niekde sa šupiny kládli pod taniere a peniaze pod obrus. Oba zvyky však znamenali jediné, aby ich rodina mala v budúcom roku dostatok. Aj v súčasnosti tento zvyk pretrváva vo väčšine slovenských domácností.

  Štedrá  večera bola odjakživa rodinnou záležitosťou. Predchádzala jej spoločná modlitba, po ktorej gazdiná namočila do medzu strúčik cesnaku a urobila ním krížik na čelo mužovi a deťom. Gazda potom rozkrojil najkrajšie jablko a každému z neho dal kúsok. Znamenalo to, že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky tvoria celé jablko.

  Na slávnostnom stole preto nesmeli chýbať oblátky, med, cesnak a jablko, ktoré sa vždy krájalo priečne na polovicu. Ak sa po prekrojení z jadrovníka vytvoria hviezda, znamenalo to šťastie a zdravie, ak krížik, potom rodinu „navštívila“ choroba alebo dokonca smrť.

  V rodinách dodržiavajúcich tradície, sa štedrovečerné hodovanie  začínalo jedením oblátky s medom, resp aj cesnakom, prípitkom a kapustnicou, ale niekde bývalo zvykom namiesto klasickej kapustnice podávať aj  šošovicovú či hrachovú polievku, pretože tieto strukoviny symbolizovali blahobyt, teda toľko peňazí ako šošovice či hrachu v hrnci, kde sa polievka varila.

  V niektorých regiónoch sa zachovával zvyk,  že skôr ako sa začalo jesť, hlava rodiny ešte predniesla prípitok s pohárikom „ostrého“ a až potom nasledovalo jedenie oblátok s medom a cesnakom, orechov a jabĺčka a polievky, najmä hríbovej, šošovicovej či kapustovej s hubami a sušenými slivkami.

  Štedrý večer bol vždy opradený rúškom  tajomstva a vianočných povier. Na stole musel byť prestretý párny počet tanierov, pri nepárnom by si pre posledného stolovníka prišla smrť. V niektorých regiónoch sa tiež uchoval zvyk prestierať o jeden tanier a príbor navyše pre prípad, že by počas večer prišiel náhodný hosť. Touto formou sa však niekde vzdávala aj úcta zosnulému členovi rodiny, ktorý v tom roku zomrel.

  Od štedrovečerného stola sa nesmelo počas večer odbiehať, čo platilo aj pre gazdinú, aby „vinník“ do roka nezomrel. Preto bolo vždy všetko jedlo buď na stole, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

  Po večeri sa rodina opäť krátko pomodlila a hlava rodiny, alebo jej najstarší člen sa Bohu poďakoval za jedlo a pitie, ktoré im doprial.

  V období Vianoc slobodné vydajachtivé dievčatá hádzali  topánku za hlavu smerom k dverám. Ak sa špička topánky otočila smerom ku dverám, bolo to znamenie, že dievča sa do roka vydá. Ak ku dverám smerovala päta topánky, dievča zostal ešte jeden rok slobodná.

 • ADVENTNÝ KALENDÁR – 23. DECEMBER

  Povery okolo štedrovečernej večeri

  cesnak – zdravie

  strukoviny - bohatá úroda

  reťaz - súdržnosť rodiny

  rovný plameň sviečky - zdravie rodiny

  rozrezané jablko do hviezdy - zdravie

  usporiadané semienka v jablku – šťastie

  v rohoch stola pod obrusom minca a šupiny z ryby – bohatstvo

  chren - mal dodať ľuďom odvahu

  množstvo pálenky - množstvo novej krvi

  ak sviečka zhasla počas večere – úmrtie v rodine   

  nesmie sa jesť hydina, lebo uletí šťastie

  imelo nad dverami , ochrana pred zlými duchmi 

  do plamienka prvej zapálenej sviečky pošepkáme svoje želanie, a to sa nám splní

 • VIANOČNÝ TURNAJ

  V utorok, posledný deň pred vianočnými prázdninami, školský parlament zorganizoval vianočný turnaj „Áčok proti Bčkam“. Súťažili žiaci druhého stupňa, pričom sily si vždy zmerala A trieda proti B triede. Svoju šikovnosť otestovali žiaci vo vybíjanej, florbale, futbale a v bedmintone. V tíme muselo byť vždy aspoň jedno dievča. A ako to celé dopadlo?

  V jednotlivých disciplínach vyhrali žiaci týchto tried:

  vybíjaná: 5.B, 6.B, 7.B, (u ôsmakov sme nemali víťaza);

  florbal: 5.A, 6.A, 7.A, 8.A;

  futbal: 5.A, 6.B, 7.A, 8.B;

  bedminton: 5.A, 6.A, 7.A, 8.B.

  Žiakom ďakujeme za preukázanie ozajstného športového ducha, pretože sa naozaj vôbec nešetrili a vďaka patrí aj pani učiteľke Vrabcovej za ochotu a spoluprácu.

  Petra Palubjaková

  FOTOALBUM

 • OZNÁMENIE O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

  Oznámenie o udelení voľna

  V zmysle § 3 ods.10 Vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roku na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách a   podľa § 150 ods. 3 Zák. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľujem na deň  08. 01. 2016  voľno.

  Odôvodnenie:

  Na základe nasledovného odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera z 3. decembra 2015:

  Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane.
       Keďže začiatok vyučovania po vianočných prázdninách pripadne na piatok 8. januára 2016, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča riaditeľom škôl, aby využili ustanovenie § 150 ods. 5 školského zákona a na tento deň poskytli žiakom z prevádzkových dôvodov voľno
  .

  Sučany, 18. 12. 2015                                                                                                                                                                        

  Mgr. Marta Lamošová

  riaditeľka školy

 • ADVENTNÝ KALENDÁR – 22. DECEMBER

  Vianoce sú, keď sme spolu,
  keď rodina sadá k stolu.
  Mamka, ocko, detičky,
  dedkovia a babičky.
  Vianoce sú od Ježiška,
  dal nám lásku do balička.
  Bolo jej dosť, dostal každý,
  rozdelil ju raz a navždy.
  Medzi ľudí, kvietočky,
  zvieratká aj včeličky.
  Kúsok lásky zo srdiečka,
  ukry aj ty do balíčka.

  Vyhodnotenie súťaží z ADVENTNÉHO KALANDÁRA

  Žiaci prvého stupňa

  1.A      - 3.miesto v súťaži „ORIGINÁLNA TRIEDNA VIANOČNÁ FOTKA“

  -  aktívna účasť na dni „VIANOČNÉ OBLEČENIE“

  1.B      - 3.miesto v súťaži „ORIGINÁLNA TRIEDNA VIANOČNÁ FOTKA“

  2.A      - aktívna účasť na dni „VIANOČNÉ OBLEČENIE“

  2.B      - 1.miesto v súťaži „ORIGINÁLNA TRIEDNA VIANOČNÁ FOTKA“

  3.B      - jeden z najlepších odhadov v súťaži „Školská vianočná reťaz“

  4.A      - 2.miesto v súťaži „ORIGINÁLNA TRIEDNA VIANOČNÁ FOTKA“

  - najlepší odhad v súťaži „Školská vianočná reťaz“

   - krásna Vianočná besiedka

  ŠP2     - 2.miesto v súťaži „ORIGINÁLNA TRIEDNA VIANOČNÁ FOTKA“

  Žiaci druhého stupňa

  5.A      - 3.miesto v súťaži „ORIGINÁLNA TRIEDNA VIANOČNÁ FOTKA“

  6.A      - 3.miesto v súťaži „ORIGINÁLNA TRIEDNA VIANOČNÁ FOTKA“

  6.B      - jeden z najlepších odhadov v súťaži „Školská vianočná reťaz“

  7.A      - najoriginálnejšie pripravené prekvapenia pre pani učiteľky

  7.B      - 1.miesto v súťaži „ORIGINÁLNA TRIEDNA VIANOČNÁ FOTKA“

  8.B      - 2.miesto v súťaži „ORIGINÁLNA TRIEDNA VIANOČNÁ FOTKA“

  Ale poďme už súťažiť. Lebo prekvapením na dnešný deň je predsa PREDVIANOČNÝ TURNAJ.

 • VIANOČNÉ TRHY A TVORIVÉ DIELNE

  V piatok 18.12. naši žiaci opäť preukázali, akí sú šikovní. Popoludní si rozložili svoje „stánky“ v priestoroch dolnej chodby, na ktoré rozložili výrobky, ktoré vlastnoručne vyrobili. Začali sa vianočné trhy. Na výber boli rôzne medovníčky, koláčiky, vianočné ozdoby, oplátky, náušnice, náramky, menovky a krabičky na darčeky, sviečky, stromčeky a mnoho ďalších výrobkov. Žiaci sa tak sami mohli presvedčiť, ako sa ich výrobky páčia ostatným a všetkým sa „obchodovanie“ veľmi páčilo. Po vypredaní zásob sa premiestnili do školskej jedálne, kde pre nich boli pripravené tvorivé dielne. Tu sa tiež bolo na čo pozerať! Žiaci sa, s pomocou svojich rodičov či starších spolužiakov, učili vyrábať ozdoby či sviečky, naprázdno veru neodišiel nikto. Celú atmosféru dotvárali koledy a vianočný punč či oplátky, ktoré na mieste piekli starší žiaci. Spoločne sme si tak vytvorili nádhernú predvianočnú atmosféru a už teraz zbierame inšpirácie na ďalšie ročníky.

  Petra Palubjaková

  FOTOALBUM - vianočné trhy

  FOTOALBUM - tvorivé dielne

 • ADVENTNÝ KALENDÁR – 21. DECEMBER

  Na základe inštrukcií v školskom rozhlase sa možno staneš žiakom, ktorý poteší celú triedu.

  Hlavne sa nezľakni a splň do bodky celú inštrukciu.

  Určite sa to oplatí tebe aj celej tvojej triede.

  Vianočná nálada vrcholí a počas prestávok si môžeme spievať vianočné pesničky. Krásny predposledný deň v škole :)

 • ADVENTNÝ KALENDÁR – 20. DECEMBER

  Fínsko

  K Vianociam vo Fínsku (joulu), a vlastne vo všetkých severských krajinách neodmysliteľne patrí tuhá zima, poriadna perinka bielunkého snehu a nekonečný ľad. Štedrý večer začínajú Fíni pre Stredoeurópana dosť netradične - saunou. Po takomto osviežení rodina zasadne k slávnostnému stolu. Darčeky prináša Joulupukki. Pomáhajú mu trpaslíci, ktorí vraj zlé deti odnášajú do ľadového kráľovstva.

  Nórsko

  Nórsky Ježiško sa volá Juleniss. Jeho úlohou je nielen nosiť vo veľkom vreci na Vianoce (jul) darčeky, ale zároveň aj bdieť ako dobrý duch nad príbytkami ľudí a predovšetkým nad deťmi. Na Štedrý deň väčšina Nórov raňajkuje ryžovú kašu a to je až do večere jediné jedlo. Tanier s kašou potretou roztopeným maslom, posypanou škoricou si môže nájsť položený napr. v stodole aj Julenniss. Večer sa celá rodina usadí do kruhu, a pri rozžiarenom vianočnom stromčeku spoločne číta evanjelium.

  Belgicko

  Vianoce v Belgicku nie sú takým dôležitým sviatkom ako inde v Európe. Žiaden predsviatočný zhon sa v belgických domácnostiach nekoná. Štedrý deň je totiž pracovným dňom. Skutočným sviatkom je 25. december. Vtedy sa rodiny schádzajú pri slávnostnej večeri. Na stole nesmie chýbať typický vianočný zákusok - Buche de Noel (pre frankofónnych Valónov) alebo Kerststronk (pre Flámov). Je to torta plnená maslovým krémom a ozdobená vianočnými figúrkami.

  Francúzsko

  Labužníci a milovníci života, za akých sú Francúzi považovaní, si dokážu v tomto duchu vychutnať aj Vianoce (Noel). Na darčekoch, jedle a pití rozhodne nešetria. Deťom ukladá na krb hromadu darčekov dobrý vianočný duch pére Noel, ktorý je zo všetkých Ježiškov, Dedov Mrázov a Santa Clausov najmladší. Národ gurmánov nezaprie svoju tradíciu ani v bohatosti a pestrosti štedrovečerného stola. Po minimálne štvorhodinovej večeri sa podáva jediný tradičný dezert , ktorým je čokoládová roláda. Výnimkou je len Provensálsko, kde sa ponúka tradične 13 dezertov vrátane čerstvého a sušeného ovocia.

  Austrália

  V krajine klokanov si detí počas Vianoc užívajú letné prázdniny. Preto niet divu, že Mikuláš rozdáva darčeky priamo na pláži. Vianočná hostina je väčšinou piknikom v prírode s neodmysliteľnými farebnými balónikmi. Austrálčania veľmi radi posielajú vianočné pohľadnice. Dokonca medzi sebou súťažia, kto ich dostal najviac. Rozvešané vedľa stola alebo v oknách si pohľadnice môže každý prehliadnuť a prípadne prečítať.

  Anglicko

  Vianoce v Anglicku začínajú na Mikuláša, teda 6. decembra a vrcholia 25. decembra ráno. Deti aj dospelí si rozbaľujú darčeky, ktoré im v noci do pripravených pestrofarebných ponožiek nadelil Santa Claus. Iba tie najväčšie darčeky sú položené tak ako v iných krajinách pod vianočným stromčekom. Rodina sa potom zíde pri slávnostnej tabuli, kde nesmie chýbať morka plnená jablkami a slivkami, tradičný slivkový puding (plum puding resp. Christmas puding) a vaječný koňak Po obede o 15. hodine si celá krajina vypočuje príhovor kráľovnej Alžbety.

strana: