Novinky Online testovanie;ALF 2% dane Prihlásenie Suplovanie Informačný sprievodca Relácie školského rozhlasu ON LINE SÚŤAŽ - GEOGRAFIA
Navigácia
 • VEĽKÉ HLASOVANIE

  Od 1. decembra do 21. decembra 2015 sa môžete zapojiť do veľkej hlasovacej súťaže:

  „ORIGINÁLNA TRIEDNA VIANOČNÁ FOTKA“.

  Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

  kategória: žiaci prvého stupňai (žiaci 1. – 4. ročníka, špeciálne triedy)

  kategória: žiaci druhého stupňa (žiaci 5. – 9. ročníka)

  22. decembra 2015 súťaž vyhodnotíme. Pre triedy, ktoré získajú v hlasovaní najviac bodov máme pripravené pekné darčeky.

  Ako hlasovať?

  Hlasovania sa môže zúčastniť každý žiak, učiteľ, rodič, starý rodič, kamarát .... . Nie sú potrebné žiadne špeciálne prihlasovacie údaje. Stačí si len vybrať fotografiu, ktorá sa Vám páči najviac a dať jej svoj hlas. Hlasovať môžete z počítača, tabletu alebo mobilu.

  Pre hlasovanie klikni tu:     HLASOVANIE za fotografie žiakov 1. stupňa a špecialnych tried

  Pre hlasovanie klikni tu:     HLASOVANIE za fotografie žiakov 2. stupňa

  Upozornenie: Z jednej IP adresy je možné hlasovať len raz. Priebežné výsledky sa dajú vidieť na stránke školy.

  Všetkým hlasujúcim vopred ďakujeme

 • ADVENTNÝ KALENDÁR – 1. DECEMBER

  Vianočné čaro nepatrí len jednému - Štedrému dňu. Sprevádza ho celé obdobie pred ním. Je síce uponáhľané - nákupy, pečenie a upratovania, ale očakávanie Štedrého dňa a vianočná atmosféra, ktorá visí stále vo vzduchu, napokon vždy zvíťazí. Všetky povinnosti, ktoré sú predsa len súčasťou Vianoc, sa nám už potom nezdajú byť až také strašné. V minulosti sa však k tomuto obdobiu viazali rôzne čary a magické úkony, prostredníctvom ktorých si ľudia chceli zabezpečiť lásku, zdravie, ale aj bohatstvo. Verili, že práve toto obdobie je vhodným časom, kedy môžu urobiť niečo pre to, aby si svoj ťažký život aspoň trochu uľahčili. A preto vykonávali mnoho obradov a dodržiavali zvyky a tradície, aby si to zabezpečili. A to hlavne počas „ STRIDŽÍCH DNÍ “, ktoré začali na Katarínu (25. november), pokračovali Ondrejom (30. november), Barborou (4. december), Mikulášom (6. december), Luciou (13. december) a skončili v deň zimného slnovratu (21. december).

  Postupný príchod Vianoc nepochybne symbolizuje aj adventný kalendár. Otváranie okienok s prekvapením milujú hlavne deti.

  Vedeli ste, že kedysi sa začínali čísla na tomto kalendári až od šestky, keďže ho priniesol Mikuláš dobrým deťom. Dnes už narazíme len na tie moderné kalendáre, ktoré sa začínajú už 1. decembra a to číslom 1.

  A tak je to aj na našej škole.

  Pani učiteľky chcú byť originálne a preto si pripravili pre svojich žiakov vlastný adventný kalendár. Majú pre žiakov pripravené menšie, či väčšie prekvapenia. Každé ráno si žiaci na nástenke pri vchodových dverách nájdu indíciu, čo ich bude v daný deň čakať.

  Školská družina a jej krásna vianočná výzdoba - FOTOALBUM

 • KONZULTAČNÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční

  1. 12. 2015 (utorok)  od 13:30 do 17:00.

  Bude venované hlavne dochádzke, známkam, upomienka, správaniu a iným záležitostiam.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 • BESEDA O ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI

  28.10.1815 sa v Uhrovci narodil Ľudovít Štúr - človek, ktorý svojím dielom, autoritou či posolstvom zanechal odkaz pre ďalšie generácie a dodnes ho poznajú ľudia azda na celom Slovensku. Práve preto je tento rok, 2015, kedy oslavujeme dvojsté výročie od jeho narodenia, vyhlásený ako Rok Ľudovíta Štúra. Na našej škole si Štúra pripomíname na hodinách literatúry, dejepisu, prostredníctvom rozhlasových relácií či nástenky, ktorá mu je venovaná. V piatok 27.11. sme si ho však pripomenuli aj besedou, na ktorej sa žiaci 6., 7. a 8. ročníka dozvedeli rôzne zaujímavé informácie o jeho živote, múzach a tvorbe. Prednášať prišiel predseda Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, PhDr. Ján Papuga, PhD. Rozprávanie zaujímavo dopĺňal otázkami, ktorými si overoval, čo už o Štúrovi naši žiaci vedia. A vedeli toho naozaj dosť. Aj takýmto spôsobom sme si spoločne zopakovali nadobudnuté vedomosti a verím, že nás čakajú mnohé ďalšie, podobne zaujímavé besedy.

  Petra Palubjaková

  FOTOALBUM                           

  FOTOALBUM 1

  (obrázok Ľ. Štúra zdieľaný z: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%ADt_%C5%A0t%C3%BAr)

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BIO MED 2015

  BioMed Martin patrí k najvýznamnejším a najrozsiahlejším projektom Jesseniovej lekárskej fakulty UK a predstavuje špičkové pracovisko s cieľom vytvárať dynamické výstupy výskumu a vývoja v oblasti molekulovej medicíny, onkológie, respirológie a neurovied. DOD bol realizovaný ako putovanie ľudským telom cez krv, dýchací systém, srdcovo-cievny systém, metabolizmus a nervový systém.

  Naši žiaci aj tento rok 19.novembra 2015 navštívili bežne neprístupné laboratóriá, stretli sa s významnými ľuďmi a vyskúšali si niektoré vyšetrenia. 

  Už teraz sa tešíme na ďakší ročník tohoto podujatia.

  FOTOALBUM

 • ČERVENÉ STUŽKY

  1. december je dňom, kedy sa na celom svete pripomína dôležitosť informovanosti o chorobe, ktorá u nás nie je veľmi propagovaná, no napriek tomu sa s ňou môžeme stretnúť aj na Slovensku – AIDS. Tento deň je známy aj ako deň, kedy si ľudia na celom svete pripínajú červené stužky, ktorými dokazujú, že im nie je ľahostajný osud iných. Každoročne si preto tento deň pripomínajú základné a stredné školy na celom Slovensku, upozorňuje sa tiež na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Do kampane Červené stužky sme sa v tomto školskom roku zapojili aj my, a to zorganizovaním športovej súťaže – turnaja v kolkách, aby sme sa mierovou cestou zapojili do boja proti celosvetovému problému. A tak sa v utorok 10. 11. 2015 žiaci druhého stupňa spoločne s triednymi učiteľkami prešli do kolkárne, kde si najskôr skúšobne, neskôr aj nostro vyskúšali trafiť čo najviac koliek. Vzhľadom na to, že v každej triede je rôzny počet žiakov, stanovili sme, že do celkového hodnotenia budeme počítať 12 najlepších žiakov z každej triedy.

  A tu sú výsledky:

  1. miesto:  6.A – 121 b.
  2. miesto:  8.A – 108 b.
  3. miesto:  7.A – 93 b.
  4. miesto:  5.A – 72 b.
  5. miesto:  7.B + 8.B – 66 b.
  6. miesto:  5.B – 50 b.
  7. miesto:  6.B – 44 b.
  8. miesto:  9.A – 82 b. (diskvalifikácia)  

   

  Naša zapojenosť do kampane sa však touto aktivitou neskončila. V utorok 24.11. sa žiaci i pani učiteľky odeli do červenej farby, aby spoločne vytvorili "živú stužku".
  Aj takýmto spôsobom chceme dať najavo, že nám nie je jedno, čo sa deje okolo nás a snažíme sa, aby bol svet lepší a krajší.

  Petra Palubjaková

  FOTOALBUM - turnaj

  FOTOALBUM  - stužka

 • OZNÁMENIE O UDELENÍ VOĽNA

  V zmysle § 3 ods.10 Vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roku na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách a   podľa § 150 ods. 3 Zák. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľujem na deň 25. 11. 2015 voľno žiakom 6. – 9. ročníka. Žiaci 1.- 4. ročníka  a špeciálnych tried sa budú učiť podľa platného rozvrhu hodín.

   

  Odôvodnenie:

  Dňa 25. 11. 2015 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. roč. základných škôl Testovanie 5 – 2015, ktoré nie je možné organizačne zabezpečiť počas plnej prevádzky školy. Väčšina učiteľov 2. stupňa je poverená úlohami súvisiacimi s testovaním (externý dozor na inej škole, koordinácia testovania,  administrátori testovania na našej škole, dozor pri testovaní a suplovanie neprítomných PZ z 1. stupňa).

  Sučany, 20. 11. 2015     

  Mgr. Marta Lamošová, riaditeľka školy

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TESTOVANÍ T5-2015

  Testovanie je určené:
  žiakom 5. ročníka ZŠ v SR  a prebehne 25. november 2015 (streda)
  ​Ciele testovania
  - získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2,
  - poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.
  Testované predmety
     matematika,
     slovenský jazyk a literatúra
  Rozsah testovaného učiva
     je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ).
  Čas riešenia testov
     60 minút – matematika
     60 minút – slovenský jazyk a literatúra
  Počet testových úloh
     30 úloh – matematika
     30 úloh – slovenský jazyk a literatúra
  Typy úloh
  matematika
         - úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh)
         - úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna (10 úloh)
  slovenský jazyk a literatúra
         - úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna (20 úloh)
         - úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh)


  Testy z matematiky - archív

  Viac na  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 • OZNAM

  Deň zdravia 19. 11. 2015 – škola bude zatvorená

  Vážení rodičia,

  oznamujem Vám, že všetci pedagogickí zamestnanci školy sa pripájajú k aktivite spojenej s darcovstvom krvi  DEŇ ZDRAVIA alebo UČITEĽSKÁ KVAPKA KRVI, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. 11. 2015.

  V tento deň nebude prebiehať výchovno-vzdelávací proces a škola bude zatvorená.

  Prosím všetkých rodičov o pochopenie.

  Mgr. Marta Lamošová

  riaditeľka školy

 • KOMPARO

  Vo štvrtok 12. 11. 2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili testovania KOMPARO 2015. Projekt slúži ako skúšobné testovanie pred Testovaním 9, ktoré absolvujú deviataci v apríli 2016. 

  Ôsmaci aj deviataci túto možnosť využili a overili si svoje vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Ôsmakov čakal aj test z biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov. V teste sa žiaci stretli s úlohami, v ktorých mali možnosť výberu odpovedí a tiež s úlohami, kde museli správnu odpoveď dopísať.

  Z výsledkov (začiatkom decembra) sa žiaci i učitelia dozvedia, aká je  vedomostná úroveň žiakov a overia si, či dokážu zvládnuť časový stres, rôzne tipy a náročnosť úloh. Veríme, že táto skúsenosť im pomôže pripraviť sa na Testovanie 9, ktoré neminie žiadneho z nich. 

  FOTOALBUM

 • i BOBOR - INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

  Stalo sa už tradíciou, že sa naša škola každoročne zapája do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V školskom roku 2014/2015 súťaž prebehla v 35 krajinách Európy, Ázie ale aj Ameriky.  Zapojilo sa do nej 927 668 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov. Súťaž má iniciovať využívanie IKT, posmeliť nás v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

  Súťaž prebieha v týchto dňoch:

  • streda 11. novembra súťažná kategória Kadeti (8.-9. ročník ZŠ)
  • štvrtok 12. novembra súťažná kategória Benjamíni (5.-7. ročník ZŠ)
  • piatok 13. novembra súťažná kategória Bobríci (3.-4. ročník ZŠ)

   

  Výsledky zverejníme v priebehu budúceho týždňa

 • DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV

  11.11.1918 o 11 hodine a 11 minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým  sa skončila 1. svetová vojna. Hrôzy a útrapy z tejto vojny zostali tak hlboko vryté do vedomia jej účastníkov, že bezprostredne na to ako vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. V niektorých krajinách sa nazýva aj Dňom červených makov.

  Žiaci zo Základnej školy SNP v stredu 11.11.2015 venujú obetiam vojny pietnu spomienku. Vzdajú hold tým, ktorí za našu slobodu bojovali a často krát obetovali aj to najcennejšie – svoj život a zdravie. Všetci títo vojaci si zaslúžia úctu nás všetkých. Žiaci si ich uctia symbolom červených kvetov vlčieho maku. Tento kvet prijali americkí vojnoví veteráni za svoj symbol v roku 1920. Nasledovala ich francúzska Anne Guerin, ktorá tento symbol nového života rozšírila medzi kanadských a britských legionárov. V posledných rokoch si táto tradícia našla svoje miesto aj na Slovensku.

 • POZNÁŠ SVOJ KRAJ ? - 2. VÝLET

  Druhú novembrovú nedeľu sa žiaci z krúžku Poznáš svoj kraj? vybrali na ďalší výlet. Ich cieľom bola tentokrát malá, no turisticky veľmi zaujímavá obec. Aj keď sa skoro ráno stretli nevyspatí na stanici v Sučanoch a čakalo ich cestovanie vlakom, ale aj autobusom, spoznali krásny kus nášho kraja. V obci, kde sa okrem iného plní i známa Kofola či Vinea, je pekný pohľad na kalváriu či kopec so slovenským dvojkrížom. Naše kroky však smerovali k azda najzaujímavejšiemu miestu v obci – k Slovenskému betlehemu. Ide o betlehem, ktorý je jedinečný. Veď kde inde môžete na jednom mieste vidieť najznámejšie slovenské pamiatky, pozrieť sa, ako pracujú baníci, priadky či pravú slovenskú svadbu? Celý betlehem je vyrezávaný z dreva, pričom figúrky sa pohybujú a dotvárajú tak symbolickú atmosféru. Autorom diela je majster Jozef Pekara. Vytvoriť najväčšiu drevorezbu na svete so sakrálnou atmosférou mu trvalo dlhých 15 rokov. No výsledok naozaj stojí za to. Presvedčili sa o tom i naši žiaci, ktorí sa opäť utvrdili v tom, že netreba zájsť ďaleko, aby ste objavili čarovné miesta. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet.

  Rajecká Lesná

  Petra Palubjaková

 • VÝSLEDKY ANKETY

  „NAJKREATÍVNEJŠIA HALLOWEENSKA FOTOGRAFIA“

  Dvadsiateho siedmeho októbra sme po prvýkrát na stránke školy spustili hlasovaciu súťaž, v ktorej si žiaci našej školy a ich rodičia po zadaní prihlasovacieho mena a hesla, mohli zahlasovať za jednu halloweensku fotografiu.

  V prvej ankete jednoznačne zvíťazila fotografia 5.A triedy.

  Na druhom mieste sa umiestnili žiaci z 9.A triedy.

  Tretie miesto patrí zas fotografii žiakov 8.B triedy.

  Všetkým hlasujúcim veľmi pekne ďakujeme a potešíme sa, ak sa zapojíte aj do ďalších hlasovacích súťaží.

 • AMERICAN DREAM

  Vo štvrtok 5.11.2015 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili anglicko-slovenského predstavenia AMERICAN DREAM. Predstavenie bolo veľmi zaujímavé, zábavné a poučné. A o čom to celé bolo?

  Každý z nás o niečom sníva. Niekedy je ťažké prísť na to o čom a niekedy si želáme, aby sa sen neskončil. Takéto „problémy so snívaním“ má aj hrdina príbehu, chalan zo sídliska Otto Vyskočil, ktorý je kvôli svojej láske k street-artu (maľovaniu na fasády budov) prezývaný Otto Writer. Otto žije sám s mamou, škola ho nebaví, najradšej je sám a maľuje a najviac by si prial, aby mu všetci dali pokoj. Na jednej hodine Otto ako vždy neprítomne sedí v lavici a tvári sa, že počúva výklad učiteľa angličtiny, ktorý so zapálením rozpráva o Amerike - zemi zasľúbenej. Otto na hodine zaspí a počas spánku sa prisní živý, realistický sen o vlastnej budúcnosti. Vo sne sa Otto vydáva na študijný pobyt do Ameriky. A tu sa roztáča kolobeh príbehov a postáv, ktoré Otto počas svojho putovania po Amerike stretáva. Prvýkrát cestuje lietadlom, prvýkrát je ďaleko od rodiny a do cesty mu vstupujú ľudia, ktorí mu cez vlastné životné príbehy odhaľujú tajomstvá života. Cestou sa dozvedá mnoho o živote, o svete a hlavne sám o sebe. Divák spolu sním prežíva úskalia študijného pobytu v zahraničí, s čím všetkým sa takýto študent stretáva a aké banality a nedorozumenia sa môžu stať.

  Hlavnou témou predstavenia je nebáť sa snívať a ísť si za svojim snom, čo najskôr si uvedomiť v čom sme dobrí a na čo máme talent. Zároveň však ale nesmieme zabúdať na to, že samotný talent nestačí a len usilovnou každodennou drinou a vierou v samého seba a svoje schopnosti dokáže človek svoje sny naplniť. Nie je ničím neobvyklým, že prvý neúspech dokáže človeka znechutiť od realizácie svojho sna. Chceli by sme, aby tento príbeh primäl mladých ľudí premýšľať o svojej budúcnosti a pochopiť, že všetko majú vo svojich rukách a že záleží na každom z nich ako s tým svojim talentom naloží.

  Zdroj: http://www.divadelnecentrum.sk/predstavenia/anglicke/american-dream

  FOTOALBUM

  Mária Petrikovičová

 • MARTINSKÝ CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL

  Vo štvrtok 5.11.2015 bolo na našej škole opäť veselo.

  Pre žiakov 6.B bola počas prvých dvoch hodín pripravená zaujímavá beseda – „Neurobehaviorálny prístup k vývinu mozgu - skupinový program.“ Žiakov 6.A takáto aktivitka čaká štvrtok 12.11.

  Žiaci tretieho, štvrtého, piateho, šiesteho, siedmeho a deviateho ročníka sa zas zúčastnili anglicko-slovenského predstavenia AMERICAN DREAM. Viac však nájdete v ďalšom článku.

  Aj pre ôsmakov bol pripravený zaujímavý program. Navštívili piaty ročník Cestovateľského festivalu. Tento festival dáva priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižuje mieru predsudkov a intolerancie, čo je v dnešnej dobe tak dôležité.

  Program bol skutočne zaujímavý a poučný. Najprv sme si  pozreli krátky film „ Útek cez Himaláje, film z festivalu Jeden svet.“ Príbeh bol o malých deťoch, ktoré matky z Tibetu posielali do exilu. Jedným z prvých utečencov, ktorý utiekol pred krvavou čínskou inváziou bol náboženský vodca Dalajláma. Odvtedy cez Himaláje do exilu v Indii prešlo už viac než 100000 Tibeťanov. Veľkú časť z nich tvorili práve deti. V Indii totiž Dalajláma so svojou sestrou vytvoril vzdelávací systém. Ten umožňuje ľuďom z Tibetu študovať v Indii a tým sa zabráni zániku ich kultúry.

  Na veselšiu tému sa rozhovoril Tomáš Kubík, ktorý porozprával o 26 dňoch “ boja o život na ostrove .......” Niečo z jeho denníka: „ Predstavte si 6 bledých tvárí zo Slovenska … Ako vystúpia z lietadla a zháňajú aspoň kreslenú mapu ostrova. Naša “plná poľná” predstavuje: 3x Vifon, 2x Májka, rezne, ktoré sme zjedli ešte v lietadle, varič bez bomby, karimatka, spacák a žiadny stan. Je nám jasné, že IQ všetkých 6-tich dohromady práve kleslo na hodnotu 140, sme však odhodlaní prežiť, nájsť jedlo, vodu a miesto na spanie. Toto je hlavný cieľ každého dňa našej cesty. Popritom sme okrem iného nerobili nič, prešli takmer celý ostrov dookola, spoznali množstvo nič nerobiacich ľudí, naučili sa správne jesť pizzu, zase nič nerobili, prežili najhorších šoférov sveta, ničili si oči pozeraním na zapadajúce slnko, spali na súkromných plážach, či pod rebrovaným barokovým stropom … Mimochodom, boli sme na Sardínii.“ A my sme sa na jeho rozprávaní veľmi pobavili.

  Posledná rozprávanie sa nieslo v odbornom duchu. Andrej Bendík, zamestnanec SNM v Martine na pozícii kurátor geológ, sa venuje paleontologickému výskumu Turca, výskumu jaskýň a ich ochrane a prezentácii. Je aktívnym jaskyniarom, členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, Slovenskej geologickej spoločnosti a Slovenského horolezeckého spolku. Porozprával mám niečo o „srdci Turca - vrchu Stráža.“

  Doobedie mám všetkým ubehlo ako voda a tešíme sa na ďalší ročník Cestovateľského festivalu.

  FOTOALBUM

  Ivana Remeňová

 • HALLOWEEN PARTY

  Niečo z histórie:

  Vedeli ste, že Halloween má svoj pôvod v Európe? Oslavuje sa hlavne v západnom svete. Pôvod má v Írsku ako pohanský sviatok.

  Koncom októbra ľudia už stovky rokov oslavujú rozličné sviatky. Kelti oslavovali “Samhain – sviatok mŕtvych, neživých”, v pohanských a kresťanských časoch signalizujúci koniec úrody a začiatok zimy. Začiatkom novembra sa Keltom zásoby zúžili a nastávala zlá doba. Obdobie chudoby sa začínalo prvým novembrovým dňom, v ten deň ľudia uctievali boha Anwinna. Ľudia verili, že v tej noci sa domov vracajú duše zomrelých, aby vyhľadávali príbuzných. Ľudia preto vydlabávali repy (nie tekvice, ako teraz), ktoré slúžili ako lampáše, posvietili teda “duchom” na cestu. Aby sa ochránili pred “zlými duchmi”, namaľovali si tváre.

  Približne v 8. storočí, kresťanská cirkev ustanovila 1. november “sviatkom všetkých svätých” (anglicky-All Saint’s Day) k ucteniu si pamiatky všetkých svätých. Počas týchto sviatkov sa konali omše, ktoré dostali názov Allhallowmas (the mass of all Hallows-omša blahoslavených, svätých). Noc pred týmto sviatkom bola známa ako All Hallows Eve-(pred)večer všetkých svätých. Napokon, čo vyústilo k názvu HALLOWEEN.

  Keď európsky osadníci prešli do Ameriky, objavili praktickú vec: tu rastúce v Európe neznáme dyne, ktoré boli väčšie a lepšie sa hodili pre vyrezávanie než repa používaná na starom kontinente.

  Ako je to u nás: 

  U nás, na Slovensku, sa síce nechodí od domu k domu, teda nemáme ani možnosť vykoledovať si sladkosti, napriek tomu sa tešíme na tento sviatok. Na našej škole má už niekoľko ročnú tradíciu.

  Preto 28. októbra prichádzali do školy samé strašidlá, kostlivci, bosorky, rôzne dobré aj zlé čarodejnice. Dôležité však bolo, že všetci sa od rána zabávali, smiali, súťažili ba preukazovali v rôznych súťažiach svoju odvahu. Celú túto parádu odštartoval sprievod masiek. Pre strašidielka sme mali od rána pripravených niekoľko nových súťaží. Hádali, kto je nemá moderátorka. Váhu tekvice - ktorú si žiaci priniesli a neskôr vyrezávali. Vyrábali sa lietajúce metly pre čarodejnice a čarodejníkov. Neskôr sa na čas obliepali a obliekali spolužiaci. A ako sladká bodka bolo jedenie šišiek.

  Nasledovalo fotenie kolektívov. Za tieto fotky sa dá hlasovať na stránke školy – potešíme sa, ak zahlasujete za najkreatívnejšiu fotku. (do 6.11.2015)

  Jednoznačne vyvrcholením dňa bola Halloween party, na ktorej si zatancovali asi všetci. Aj tento deň bol super, vďaka všetkým úžasným maskám, žiakom, učiteľom a pánovi Mihálikovi, ktorý púšťal skvelé pesničky. Už teraz sa tešíme na ďalšie akcie.

  Ďakujeme za všetky tekvice a strašidelné koláče. 

  FOTOALBUM

 • JESENNÝ ZBER

  Koná sa od: 

  15. 10. 2015 do 6. 11. 2015

  Papier môžete nosiť ráno pred vyučovaním od 7:00 do 7:30, cez veľkú prestávku od 9:20 do 9:35 a po vyučovaní

  PO - STR: od 13:00 do 15:30

  ŠTV - PIA: od 12:15 do 15:30

  Adriana Vrabcová a 8.A trieda

 • HALLOWEEN PARTY

  HALLOWEEN PARTY

  28. októbra 2015

  v školskej jedálni

   

  Program:

  7:45 – 8:45        premena žiakov na príšerky a strašidlá

  8:45 – 9:45        začiatok Halloween party, pochod masiek a prvé kolo súťaží (príprava súťažných tekvíc a metly)

  9:45 – 10:00      desiatová prestávka v triedach

  10:00 – 11:15    vyhlásenie výsledkov prvých súťaží, Halloween party a ďalšie strašidelné súťaže

  11:15 – 11:20    ukončenie Halloween párty

  11:20 – 12:00    odmaskovanie strašidiel a zjedenie strašidelných koláčov

  Tešíme sa na všetky obludy a strašidlá. Bez nich sa predsa nemôže začať žiadna party :)

  Farby na tento deň: oranžová a čierna (ak si náhodou zabudneš masku)

  Každá trieda si na 28.10.2015 s pomocou triednych pripraví:

  nástroje na vyrezávanie tekvíc, staré látky, stuhy, špagáty a prútie (najlepšie brezové, vŕbové, cca 20 ks), sladké strašidelné dobroty pre potešenie našich očí a neskôr spolužiakov.

  POZOR: Do súťaže vo vyrezávaní tekvíc sa môžu zapojiť aj žiaci prvého stupňa.

 • JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE

  V utorok (20.októbra) sa školská jedáleň našej školy zaplnila šikovnými žiakmi a rodičmi prevažne prvého stupňa.

  Voľný čas tu mohli stráviť tvorivo a zmysluplne. Konali sa totiž Jesenné tvorivé dielne. Deti si hrdo niesli domov svoje výrobky: papierové tekvice, jabĺčka a hrušky, svietniky z fľašiek, duchov, farebné listy, vranu na štipci, ježkov, sovy a netopiere z papiera.

  Doma si s nimi s radosťou vyzdobili svoje izbičky.

strana: