Novinky Prihlásenie Suplovanie Informačný sprievodca Relácie školského rozhlasu ON LINE SÚŤAŽ - GEOGRAFIA
Navigácia
 • Viem, čo viem

  Aj tento rok dostali ôsmaci a deviataci šancu zúčastniť sa na vedomostnej súťaži zameranej na poznatky z regiónu Turiec – Viem, čo viem. A využili ju naplno. Našu školu reprezentovali dve družstvá – 1.= Janka Janidžárová, Viktória Schmidtová (obe z 9.A) a Lucia Vojteková (8.A), 2.= Júlia Kotteková, Vanessa Schneiderová a Tomáš Tomčík (všetci z 9.B triedy). Otázky a úlohy boli zamerané prevažne na históriu mesta Martin – významné budovy, ktoré sa v ňom nachádzajú, dôležité dátumy a fakty či výrobu erbu a vlajky mesta – ale aj na históriu okolitých obcí, faunu a flóru nášho regiónu. V konkurencii dvadsiatich tímov naši žiaci nazbierali množstvo bodov, vďaka ktorým sa obe družstvá umiestnili v prvej desiatke. Aj takouto formou si overili, že na jednotlivých predmetoch sa oplatí počúvať, pretože každého iste poteší, keď môže uplatniť získané vedomosti v praxi. Mgr. Petra Palubjaková

 • KONZULTÁCIE

  2.12.2014 - Konzultácie pre rodičov: od 13.30 - 17.00

   - každý prvý utorok v mesiaci 

 • PODPORTE NAŠU ŠKOLU

  Vážení rodičia a priatelia školy, ak nakupujete v internetových obchodoch, podporte našu školu.

  Školu môže podporiť ktokoľvek, kto nakúpi u uvedených partnerov - obchodov prostredníctvom tejto stránky.

  Pod pojmom ktokoľvek sa rozumie učiteľ, rodič, žiak, kamarát, známy, sympatizant školy ....a pod. Ďakujeme!

 • Aktualizácia údajov
  25. 11. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Deviataci v divadle

  Naši deviataci sa rozhodli, že jednoducho musia vidieť výborné divadelné predstavenie www.narodnycintorin.sk – 2. časť, aj napriek tomu, že jediný vyhovujúci termín, kedy sa predstavenie hralo, bol 31.10., čiže piatok, dokonca cez prázdniny. Tých najzanietenejších to neodradilo, a tak sa krátko pred devätnástou hodinou stretli pred Slovenským komorným divadlom v Martine, aby sa na chvíľku vrátili späť do (im už známej) histórie a stretli sa s Jankom Kráľom, Elenou Maróthy-Šoltésovou, Aničkou Jurkovičovou, Jánom Franciscim a mnohými inými, ktorých bravúrne zahrali známi martinskí herci. Predstavenie bolo veľmi zábavné, ale aj poučné, a tak sa deviataci dohodli, že si nenechajú ujsť ani tretiu časť tohto divadelného sitkomu, na ktorú sa už veľmi tešia. J

  Mgr. Petra Palubjaková

 • HALLOWEEN

  Vyrezávanie tekvíc a ich následné umiestňovanie do exteriéru má na Slovensku dávnu tradíciu. Takáto tekvica bola označovaná ako svetlonos a bola známa u nás pred udomácnením sviatku Halloween. V súčasnosti sa tento sviatok prelína so sviatkom Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

  Halloween je považovaný za prvok importovaný zo zahraničia, konkrétne z USA. Býva spájaný aj so starším, pôvodne keltským sviatkom na prelome starého a nového roka, pripadajúcim na prelom októbra a novembra, ktorého súčasťou bola spomienka na mŕtvych. Bol to sviatok prinesený írskymi emigrantmi do USA.

  V našich končinách sa oslava tohto sviatku začala udomácňovať po roku 1989, s postupným zavádzaním anglického jazyka do škôl a následne jeho oslavou v školách..

  V našej škole má oslava tohto sviatku už niekoľkoročnú tradíciu. Vyučujúce anglického jazyka pripravia spolu so žiakmi množstvo aktivít, do ktorých je zapojená celá škola  aj  spolu s rodičmi. Oboznámia sa s tradíciou samotného sviatku, s jeho pôvodom, cestou šk. rozhlasu a na hodinách anglického jazyka. Na hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením pripravia rekvizity a dekoráciu. Doma sa spolu s rodinnými príslušníkmi  zapájajú do vyrezávania tekvíc, pečenia koláčov s halloweenskou tematikou a následnou prípravou kostýmov.

  V stredu , posledný deň pred prázdninami, sa konala oslava Halloweenu  v našej škole. Žiaci sa prezentovali vo vlastnoručne pripravených kostýmoch, s nápaditým líčením. Priniesli nádherné tekvice a sladučké koláče, ktoré mali možnosť ochutnať všetci žiaci. Ani vyučujúce nezaostávali za žiakmi  v tvorbe kostýmov a koláčov.  Bola to výborná príležitosť ukázať, že aj vyučujúci majú zmysel pre humor a nie sú len postrachom pre žiakov, hoci kostými  pôsobili strašidelne.

  Príjemnú akciu sme zakončili detskou diskotékou, na konci ktorej boli odmenení  žiaci s najnápaditejšími maskami, najkrajšími tekvicami a hrôzostrašnými koláčmi, ktoré chutili výborne.

  Mgr. Júlia Janíková

 • Návšteva Spojenej školy

  Vyučovanie 11. novembra bolo pre žiakov deviateho ročníka spríjemnené pozvaním do Spojenej školy v Martine. Čakal na nás zábavný program študentov danej školy obohatený o vystúpenie skupiny Bona Fortuna. Okrem toho si naši budúci stredoškoláci prezreli priestory školy a videli ukážky mnohých študijných odborov. Našej pozornosti neunikla učebňa cudzích jazykov a telocvičňa so saunou a s posilňovňou. Verím, že niektorých oboznámenie sa so Spojenou školou príjemne obohatilo a rozhodnú sa pre štúdium na danej škole. Vedeniu školy ďakujeme za veľmi milé prijatie. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

 • Druhý ročník online súťaže

                                             

  Pani učiteľka Ivana Remeňová

 • Opäť budeme spoločne športovať

  Srdečne pozývame rodičov a žiakov na ďalšie spoločné športové popoludnie. Konať sa bude 8. 11. o 14:00 v školských telocvičniach. Na všetkých sa tešíme.

 • HALLOWEEN

  FOTOGRAFIE z HALLOWEENU nájdete tu 

 • Škola hrou - Týždeň zdravej výživy trochu inak ...

  Od pondelka 13.6 2014 do 17.6.2014 prebieha na našej škole akcia "Týždeň zdravej výživy". Akciu sme podporili aj farebným oblečením (pondelok - oranžová, utorok - červená, streda - modrá, štvrtok - fialová a v piatok - zelená).

  Okrem toho sa na našej škole v pondelok piekol chlieb, v utorok tlačila kapusta, v stredu sa vyrábal syr a vo štvrtok a piatok boli pre žiakov pripravená vedomostné testy.

  Viac o tejto akcii sa dozviete v priebehu nasledujúceho týždňa. 

 • Zážitkové učenie - 9.A v Bratislave

  Aj tento rok sme sa rozhodli, že využijeme ponuku železníc a spoznáme ďalšie slovenské mesto. Tentokrát to bola Bratislava, ktorou nás sprevádzali naše pani učiteľky Petra Palubjaková a Martina Vičanová.

  Keď sme ráno cestovali, ani sme netušili, aká bude veľká a čo všetko sa v nej bude nachádzať. Našou prvou zastávkou bol Prezidentský palác, ktorý bol veľmi pekný a majestátny. Potom sme navštívili Bratislavský hrad, kde sme si pozreli zaujímavé expozície. Boli tam obrazy významných osobností, kroniky, odevy, fotografie či šperky, ale aj zaujímavosti o 1. svetovej vojne. Po prehliadke hradu sme vyšli na jednu z jeho veží, odkiaľ bol krásny výhľad na takmer celú Bratislavu – Staré mesto, Petržalku, budovu parlamentu, Kolibu, ale aj na rieku Dunaj a hrad Devín. Keď sme vyšli z hradu, prechádzali sme cez Most SNP, popod známu reštauráciu UFO, priamo ku Dómu sv. Martina. Potom nasledovala prehliadka mesta – historickú budovu Slovenského národného divadla, Hviezdoslavove námestie, Michalskú bránu a ďalšie pamiatky už budeme poznať nielen z obrázkov. Zaujala nás najmä socha Napoleona Bonapartea, s ktorou sme sa fotili.

  Aj keď nás boleli nohy – celý deň sme okrem vlaku nepoužili žiadny iný dopravný prostriedok – a tešili sme sa na návrat domov, vieme, že Bratislavu ešte určite znovu navštívime.

  Nikola Svítoková a žiaci 9.A triedy

 • ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

  Dňa 03.10. a 13.10. sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili programu environmentálnej výchovy v obci Blatnica. Program pozostával z aktivít zameraných na lesný ekosystém.        

  Najprv sa počas prednášky v priestoroch kultúrneho domu dozvedeli mnohé zaujímavosti z rastlinnej a živočíšnej ríše. Žiaci samotní mali množstvo podnetných pripomienok a otázok k danej téme, začo si vyslúžili pochvalu od prednášajúcich pánov učiteľov Mgr. Martina Kondeka a Mgr. Radovana Šenšela. Na prednáške nás svojou účasťou poctil aj papagáj Fiona. Fiona si pozornosť všetkých prítomných evidentne užívala (pozri fotografie). Potom žiaci vytvorili tímy, v ktorých súťažili. Neskôr sa presunuli von, aby využili svoje nadobudnuté teoretické poznatky v praxi. V skupinách pokračovali v súťažení na vychádzke v okolí Blatnice. Spoznávali pritom rôzne druhy drevín a páčilo sa im najmä kŕmenie pstruhov v jazierku. Nakoniec sme súťaž vyhodnotili a všetci zúčastnení dostali pekné samolepky s obrázkom Blatnického maskota - papagája Fiony. Ďakujeme pánom učiteľom za milý program a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

  Mgr. Petra Povalová a Mgr. Janka Šmajdová

 • Športovali sme spoločne

  Krásna slnečná nedeľa prispela k dobrej nálade pri spoločnom športovaní. Atmosféru zo športového zápolenia v areáli školy približujú fotografie v galérii.

 • DRUHÝ ROČNÍK ONLINE SÚŤAŽE

  2. KOLO  „ Poznáš slovenské mestá?“

                 XXXXXXXX  ležím v strede Liptovskej kotliny v nadmorskej výške 576 m, na pravom brehu Váhu. Obklopujú ma najvyššie a najkrajšie pohoria Slovenska. Ich hrebene presahujú 1500 m.

  Som okresné mesto, centrum stredného Liptova. V roku 1713 tu odsúdili a popravili legendárneho slovenského zbojníka Juraj Jánošíka. A v roku 1848 zas podpísali tzv. Žiadosti slovenského národa. 

  Ak ešte stále nevieš, aké mesto som, možno Ti pomôže môj erb:

  Môj erb  tvorí v modrom štíte striebrovlasý a striebrobradý svätý Mikuláš v zlatých topánkach, striebornej albe, striebornom zlatolemom ornáte a striebornom plášti, pravicou pred sebou držiaci striebornú knihu s troma zlatými guľami a v ľavej ruke drží zlatú ľavošikmú privrátenú berlu.

  Teraz Ti už nezostáva nič iné, len hádať. Tak veľa šťastia smiley

  DRUHÉ KOLO  (KLIKNI NA TEXT A OTVORÍ SA TI ZADANIE)

  Riešenie 1. kola: PRIEVIDZA   SUTAZ.xlsx

  A ja sa už teraz teším na všetkých, ktorí sa do súťaže zapoja.         

  Pani učiteľka Ivana Remeňová

 • KOMPARO 2014

  6.11.2014. Pre niektorých dátum ako každý iný, no pre našich ôsmakov a deviatakov predsa len v niečom výnimočný. Mohli si totiž na vlastnej koži vyskúšať napätie, ale aj overenie vedomostí z predchádzajúcich ročníkov. Tí, ktorí sa zapojili do celoslovenského testovania žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, pred ôsmou hodinou ráno čakali pred učebňami a horlivo nasávali posledné vedomosti. Po usadení sa v triedach už len počúvali pokyny dozorkonajúcich vyučujúcich, ktorí pod vedením pani zástupkyne Mgr. Márie Pokrievkovej žiakom podali potrebné informácie a rozdali im testy. Najskôr matematiku, pre ôsmakov obohatenú aj o fyziku, potom slovenský jazyk a literatúru, pre ôsmakov aj dejepis. Rad bol už len na nich. Každý sa snažil najlepšie ako vedel. A aj keď nie všetci dopadli tak, ako očakávali, zhodli sa na tom, že si aspoň by vyskúšali, aké je to pracovať pod tlakom. Slovné úlohy, ale aj práca s textom sa dajú zvládnuť a naši najstarší žiaci už vedia, na čo sa majú lepšie zamerať. Stále je dosť času na doladenie toho, v čom si neboli istí, aby monitor dopadol oveľa lepšie.
  Mgr. Petra Palubjaková

 • Štvrtý ročník Martinského cestovateľského festivalu

  Štvrtý ročník Martinského cestovateľského festivalu sa realizoval prostredníctvom premietania fotografií, filmov a diskusií s cestovateľmi. Aj tohoto roku bol určený nielen širokej verejnosti, ale aj žiakom základných a stredných škôl. My, žiaci 7.B a 9.B sme tam nemohli chýbať. Zúčastnili sme sa na dvoch prednáškach.

  Petra Pogányová nám predstavila „Netradičné putovanie Hodvábnou cestou“ ... 7000 kilometrov, 40 dní, 7 krajín, 1 žena, cesta plná kontrastov, nečakaných stretnutí a magickosť miest, kde príroda a kultúrne bohatstvo vytvárajú dokonalú harmóniu…

  V druhej prednáške nám Ján Králik  predstavil Kultúra, vzdelanie a rozvoj stredného a južného Vietnamu“. Pán Králik nám rozprával o skúsenostiach z päťmesačnej študijnej stáže vo Vietname. Štúdium, doslova na kraji sveta, mu  prinieslo nielen poznanie akademické, ale aj obohatenie kultúrne, zážitkové a predovšetkým ľudské. Poznatky o ľuďoch, ktorí svoj životný štýl prispôsobili neľahkým historickým, či prírodným podmienkam. Krajina, ktorej cestovný ruch, či ekonomický rozvoj naberá na obrátkach čoraz rýchlejšie, čo so sebou prináša rôzne zmeny, a to nielen environmentálne, ale aj geopolitické. Kde je síce jazyk tak komplikovaný, že si sever a juh nie vždy rozumejú, ale keď ide o rozvoj krajiny, spoja sa a porozumejú si.

  Všetkým sa nám na festivale veľmi páčilo. Prostredníctvom Petry a Jána sme preskúmali pre nás neprebádané územia a videli zaujímavé miesta. Organizátorom veľmi pekne ďakujeme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

 • -

   MY Turčianske noviny 28.10.2014   

  V týždeníku MY Turčianske noviny si môžete prečítať, čo sa deje na našej základnej škole :) 

 • Zážitkové učenie v Banskej Bystrici

           Už po niekoľkýkrát žiaci a učitelia našej školy využili akciu želežničnej spoločnosti Slovensko: „Vlakom do múzeii a galérií“. Náš cestovateľský deň bol utorok 14.10.2014. Žiaci 6.A, 6.B, 7.B a 9.B sa spolu s pani učiteľkami Jarmilou Hanákovou, Júliou Janíkovou, Ivanou Remeňovou, Máriou Petrikovičovou vybrali smerom do Banskej Bystrice. Jedným z najkrajších zážitkov bolo cestovanie vlakom. Trasa Sučany – Banská Bystrica nám ponúkla viac ako 20 tunelov. Prvou zastávkou v BB bola prehliadka vonkajšej expozície ťažkej bojovej techniky (múzeum SNP). Naše zážitkové učenie pokračovalo centrom Banskej Bystrice, kde nás p.uč. Janíková oboznámila s niektorými historickými udalosťami. Ďalšia zastávka bolo Literárne a hudobné múzeum, ktoré sídli v budove Vedeckej knižnice. Starší žiaci sa zúčastnili prednášky zameranej na literárnu tvorbu a život J.G.Tajovského a besedy so skladateľom Mirkom Krajčim. Mladší žiaci sa oboznámili s expozíciou v bábkarskom salóne. Po krátkej prechádzke centrom a námestím mesta sme so žiakmi vystúpili na Hodinovú vežu. Aby sme videli krásnu vyhliadku na mesto, museli sme prejsť 101 schodov. Záverečnú časť našich zážitkov tvorila opäť cesta vlakom. Atmosféra nášho zážitkového učenia je zachytená vo fotoalbume.

  Pani učiteľka Mgr. Mária Petrikovičová

 • 3.10. 2014 - Svetový deň úsmevu

  Usmievaj sa s nami! 

  NOVÉ !!!     ĎAKUJEME ZA ÚŽASNÚ ATMOSFÉRU 

  - fotky z celého dňa nájdete tuFOTOALBUM :) 

  Vždy na prvý októbrový piatok od roku 1999 pripadá Svetový deň úsmevu. Ani tento rok to nebude inak. Dokonca to bolo ešte lepšie smiley.

  3.10.2014 – piatok, na žiakov našej školy čakajú milé prekvapenia, ktoré im vyčaria na tvárach krásny úsmev. Iniciátorom „Svetového dňa úsmevu“ bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1960 vytvoril „ SMAJLÍKA“ - tvár so žltým podkladom v kružnicovej podobe, dve bodky ako oči a jednoduchý oblúčik ako úsmev. Jednoducho symbol šťastia, radosti a dobrej vôle.

  Tento deň má priniesť všetkým ľuďom dobrú náladu.

  Aj preto heslo Svetového dňa úsmevu znie: 

   "Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu. "

  A čo čaká na Vás?

  • Aj vy môže podporiť Svetový deň úsmevu už len tým, že si oblečie 3.10.2014 niečo žlté, oranžové, zelené, alebo hnedé.

   

  • Piatok ráno, žiaci a žiačky 7.B triedy, každému pripnú veselého „SMAJLÍKA“, ktorý sa bude celý deň krásne usmievať.

   

  • Pred prvou vyučovacou hodinou, zoberte do rúk farebné kriedy, alebo fixky a skrášlite tabule veselým „SMAJLÍKOM“.  

             (Počas prvej hodiny „SMAJLÍK FOTOGRAF“ príde zdokumentovať Vašu prácu.)

   

  • Všetci sa snažte počas celého dňa konať dobré skutky a tým vyčariť úsmev na tvári svojho spolužiaka, učiteľa, súrodenca, rodiča, alebo starého rodiča. Následne o tom napíše krátku správu, alebo príbeh, ktorý počas štvrtej hodiny odovzdáte dvom veselým „SMAJLÍKOM“ zo 7.B triedy.

   (Tie najlepšie správy a príbehy sa v priebehu pár dní objavia na stránke školy. Preto prosíme autorov, aby napísali svoje meno a triedu.)

   

  • A počas prestávky po 2. vyučovacej hodine a tiež počas celej piatej vyučovacej hodiny, sa môžete prísť odfotiť do 7.B triedy. Jediná podmienka: „KRÁSNE SA USMIAŤ“

   

  Pani učiteľka Ivana Remeňová a 7.B

strana: