Novinky Online testovanie;ALF 2% dane Prihlásenie Suplovanie Informačný sprievodca Relácie školského rozhlasu ON LINE SÚŤAŽ - GEOGRAFIA
Navigácia

Napíšte nám

Na vaše otázky, návrhy a pripomienky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné
Počet návštev: 2284333

SLOVNÍKY

 

 

 

 

Podporte našu školu

Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Kalendár

Piatok 27. 11. 2015

Kontakt

 • Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch
  Partizánska 13, Sučany
  IČO: 37812157
 • sekretariát: +421 x4271270
  FAX: 4271279
  zborovňa: 4271273
  školská jedáleň: 4271275
  špeciálny pedagóg: 4271276
  kabinet 1.- 4.roč. 4271278
  školský mobil 1: 0905 502 969           
  školský mobil 2: 0911 341 525

SLOVNÍKY

POUŽITE SLOVNÍKY

Aktuálne:

 • KONZULTAČNÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční

  1. 12. 2015 (utorok)  od 13:30 do 17:00.

 • ČERVENÉ STUŽKY

  1. december je dňom, kedy sa na celom svete pripomína dôležitosť informovanosti o chorobe, ktorá u nás nie je veľmi propagovaná, no napriek tomu sa s ňou môžeme stretnúť aj na Slovensku – AIDS. Tento deň je známy aj ako deň, kedy si ľudia na celom svete pripínajú červené stužky, ktorými dokazujú, že im nie je ľahostajný osud iných. Každoročne si preto tento deň pripomínajú základné a stredné školy na celom Slovensku, upozorňuje sa tiež na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Do kampane Červené stužky sme sa v tomto školskom roku zapojili aj my, a to zorganizovaním športovej súťaže – turnaja v kolkách, aby sme sa mierovou cestou zapojili do boja proti celosvetovému problému. A tak sa v utorok 10. 11. 2015 žiaci druhého stupňa spoločne s triednymi učiteľkami prešli do kolkárne, kde si najskôr skúšobne, neskôr aj nostro vyskúšali trafiť čo najviac koliek. Vzhľadom na to, že v každej triede je rôzny počet žiakov, stanovili sme, že do celkového hodnotenia budeme počítať 12 najlepších žiakov z každej triedy.

 • OZNÁMENIE O UDELENÍ VOĽNA

  V zmysle § 3 ods.10 Vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roku na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách a   podľa § 150 ods. 3 Zák. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľujem na deň 25. 11. 2015 voľno žiakom 6. – 9. ročníka. Žiaci 1.- 4. ročníka  a špeciálnych tried sa budú učiť podľa platného rozvrhu hodín.

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TESTOVANÍ T5-2015

  Testovanie je určené:
  žiakom 5. ročníka ZŠ v SR  a prebehne 25. november 2015 (streda)
  ​Ciele testovania
  - získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2,
  - poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.
  Testované predmety
     matematika,
     slovenský jazyk a literatúra
  Rozsah testovaného učiva
     je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ).
  Čas riešenia testov
     60 minút – matematika
     60 minút – slovenský jazyk a literatúra
  Počet testových úloh
     30 úloh – matematika
     30 úloh – slovenský jazyk a literatúra
  Typy úloh
  matematika
         - úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh)
         - úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna (10 úloh)
  slovenský jazyk a literatúra
         - úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna (20 úloh)
         - úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh)

 • OZNAM

  Deň zdravia 19. 11. 2015 – škola bude zatvorená

  Vážení rodičia,

  oznamujem Vám, že všetci pedagogickí zamestnanci školy sa pripájajú k aktivite spojenej s darcovstvom krvi  DEŇ ZDRAVIA alebo UČITEĽSKÁ KVAPKA KRVI, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. 11. 2015.

 • KOMPARO

  Vo štvrtok 12. 11. 2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili testovania KOMPARO 2015. Projekt slúži ako skúšobné testovanie pred Testovaním 9, ktoré absolvujú deviataci v apríli 2016. 

  Ôsmaci aj deviataci túto možnosť využili a overili si svoje vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Ôsmakov čakal aj test z biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov. V teste sa žiaci stretli s úlohami, v ktorých mali možnosť výberu odpovedí a tiež s úlohami, kde museli správnu odpoveď dopísať.

 • i BOBOR - INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

  Stalo sa už tradíciou, že sa naša škola každoročne zapája do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V školskom roku 2014/2015 súťaž prebehla v 35 krajinách Európy, Ázie ale aj Ameriky.  Zapojilo sa do nej 927 668 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov. Súťaž má iniciovať využívanie IKT, posmeliť nás v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

 • DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV

  11.11.1918 o 11 hodine a 11 minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým  sa skončila 1. svetová vojna. Hrôzy a útrapy z tejto vojny zostali tak hlboko vryté do vedomia jej účastníkov, že bezprostredne na to ako vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. V niektorých krajinách sa nazýva aj Dňom červených makov.

 • POZNÁŠ SVOJ KRAJ ? - 2. VÝLET

  Druhú novembrovú nedeľu sa žiaci z krúžku Poznáš svoj kraj? vybrali na ďalší výlet. Ich cieľom bola tentokrát malá, no turisticky veľmi zaujímavá obec. Aj keď sa skoro ráno stretli nevyspatí na stanici v Sučanoch a čakalo ich cestovanie vlakom, ale aj autobusom, spoznali krásny kus nášho kraja. V obci, kde sa okrem iného plní i známa Kofola či Vinea, je pekný pohľad na kalváriu či kopec so slovenským dvojkrížom. Naše kroky však smerovali k azda najzaujímavejšiemu miestu v obci – k Slovenskému betlehemu. Ide o betlehem, ktorý je jedinečný. Veď kde inde môžete na jednom mieste vidieť najznámejšie slovenské pamiatky, pozrieť sa, ako pracujú baníci, priadky či pravú slovenskú svadbu? Celý betlehem je vyrezávaný z dreva, pričom figúrky sa pohybujú a dotvárajú tak symbolickú atmosféru. Autorom diela je majster Jozef Pekara. Vytvoriť najväčšiu drevorezbu na svete so sakrálnou atmosférou mu trvalo dlhých 15 rokov. No výsledok naozaj stojí za to. Presvedčili sa o tom i naši žiaci, ktorí sa opäť utvrdili v tom, že netreba zájsť ďaleko, aby ste objavili čarovné miesta. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet.

 • VÝSLEDKY ANKETY

  „NAJKREATÍVNEJŠIA HALLOWEENSKA FOTOGRAFIA“

  Dvadsiateho siedmeho októbra sme po prvýkrát na stránke školy spustili hlasovaciu súťaž, v ktorej si žiaci našej školy a ich rodičia po zadaní prihlasovacieho mena a hesla, mohli zahlasovať za jednu halloweensku fotografiu.