Novinky Prihlásenie Suplovanie Informačný sprievodca Relácie školského rozhlasu
Navigácia

Zo života školy...

Štvrtok 24. 7. 2014

Kontakt

 • Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch
  Partizánska 13, Sučany
  IČO: 37812157
 • sekretariát: +421 x4271270
  FAX: 4271279
  zborovňa: 4271273
  školská jedáleň: 4271275
  špeciálny pedagóg: 4271276
  kabinet 1.- 4.roč. 4271278
  školský mobil 1: 0905 502 969           
  školský mobil 2: 0911 341 525

Kalendár

Novinky

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/2014

  Na posledný deň školského roka čakali už všetci žiaci nielen našej školy. Po práve sa tešia na zaslúžené chvíle oddychu. Ešte skôr, ako si z rúk svojich triednych učiteľov preberú vysvedčenia sa už tradične stretávajú, aby zhodnotili úspechy v školskom roku 2013/2014.

 • Novinky vo fotoalbume

  Na stránke školy nám pribudlo množstvo fotiek. Toto všetko sme ku koncu školského roka zažili. Takže poďme si zaspomínať. 

  Po prázdninách sa však môžeme tešiť na nové akcie, výlety a podujatia, ktoré pre nás naše pani učiteľky pripravia.

 • Majstrovstvá školy v športovej streľbe

  24. 6. 2014 sa uskutočnili v škole Majstrovstvá školy v športovej streľbe zo vzduchovej pušky Slávia na sklopné terče. Bližšie informácie nájdete pokliknutí na odkazy:

  Propozície        Výsledky

 • VYHODNOTENIE !!! „ Poznáš slovenské hrady a zámky?“

  VYHODNOTENIE !!! 

  Na našej škole prebehla v školskom roku 2013/2014 ONLINE SÚŤAŽ z vlastivedy a geografie pre žiakov 4. – 9. ročníka, „ Poznáš slovenské hrady a zámky?“ .

  Do prvého ročníka tejto súťaže sa zapojilo 65 žiakov z prvého aj druhého stupňa.

 • „Svět slova“

  Svět slova“ – to je názov súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Mestské kultúrne centrum vo Fulneku. Súťaž je určená žiakom základných škôl. Pravidelne sa jej zúčastňujú aj naši žiaci . V tomto roku sa už uskutočnil jej VII. ročník. V literárnej súťaži žiaci v 4 kategóriách tvorili vlastné práce na tému : „Môj životný sen“ alebo „Sem a tam, príbeh Ti /si/ rozprávam.“ Poslali sme 20 žiackych prác od 5. – 9. ročníka. V každej kategórii boli vyhodnotené max. 3 práce. A ako sme boli úspešní? Porota ocenila v II. kategórii prácu žiaka 5. A triedy Richarda Bellu, v III. kategórii  Andreja Benku zo 6. A triedy a napokon bol v IV. kategórii ocenený Martin Fúčela z 8. B triedy. Všetci získali hodnotné ceny. Úspešným žiakom blahoželáme.      Mgr. Jarmila Hanáková

 • MDD v škole

  Hoci sa Medzinárodný deň detí slávi až 1. júna, na našej škole sme tak spravili už v predstihu, 28. mája. Nikto sa však nenahneval, naopak, pre deti bol pripravený bohatý program, vďaka ktorému na tento deň len tak ľahko nezabudnú.

  Hneď ráno na ne čakalo prekvapenie. Namiesto toho, aby ich pani učiteľky poslali do triedy, celý druhý stupeň sústredili do školskej jedálne, kde netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. O čo väčšie bolo ich prekvapenie, keď sa vo dverách zjavil slovenský reprezentant v ľadovom hokeji, Richard Pánik. So žiakmi strávil takmer celé dopoludnie, počas ktorého zodpovedal na všetky ich zvedavé otázky, popodpisoval fotky, kartičky, ale aj ruky J Na záver sa odfotil s každým, kto mal o to záujem. Pre deti však toho bolo pripravené ešte omnoho viac. Len čo sa rozlúčili s Rišom, prešli do školskej telocvične, kde sa ich už ujali statoční mušketieri – Skupina historického šermu Bojník z Bojníc – s ktorými sa spoločne preniesli do obdobia baroka. Žiaci mali možnosť vidieť, ako a čím sa v tomto období bojovalo, ako sa zabávalo, ale aj tancovalo. Po zaujímavom vystúpení sa žiaci rozpŕchli po školských chodbách, kde pre nich boli nachystané zaujímavé súťažné disciplíny, za zvládnutie ktorých mohli získať body, ktoré boli neskôr premenené na odmeny. Celý deň dopadol nad očakávania a nielen deti by si ho radi zopakovali znovu J         Mgr. Petra Matovičová

 • Depistáž žiakov 1. ročníka

  27.5.2014 a 29.5.2014 v našej základnej škole zrealizoval špeciálny pedagóg Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Martine depistáž žiakov 1. ročníka. Išlo o orientačné včasné vyhľadávanie žiakov s ťažkosťami v učení. Na základe výsledkov vyšetrení sa zintenzívni individuálny prístup k žiakovi  s rešpektovaním jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

 • Skupinové programy pre žiakov

  V spolupráci so psychológom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Martine sa nám podarilo zrealizovať tkz. skupinové programy pre žiakov našej školy. Dievčatá ôsmych ročníkov  sa prostredníctvom prednášky na tému „Dospievanie, sloboda, zodpovednosť“, diskusie a zážitkových aktivít, ktoré pomáhajú pri rozvoji osobnosti, formovaní názorov a postojov k životu dozvedeli mnoho nových informácií. Rovnako aj stretnutie žiakov deviatych ročníkov s názvom „Prevencia obchodovania s ľuďmi“ zvýšilo ich informovanosť o rizikách a následkoch obchodovania s ľuďmi. Aktivitami zameranými na prevenciu si otestovali žiaci svoje vedomosti o danej problematike.   Marčeková, škol. špec. pedagóg

 • Zbierka šatstva

  Naša škola druhýkrát  organizovala v spolupráci s charitatívnou organizáciou verejnú zbierku „Nepotrebné veci nemusia skončiť v odpade“, ktorá trvala od 1.4. do 11.4.2014.  Aj vďaka občanom našej obce sa nazbieralo 24 vriec rôzneho oblečenia na zimu a leto, posteľnej bielizne, uterákov, hračiek a obuvi. Namiesto zberného dvora skončili tieto nepoškodené veci v domácnostiach rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia žijúcich na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajine. Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky, patrí veľké ĎAKUJEME.          Marčeková, škol. špec. pedagóg

 • Literárna exkurzia – Liptov

  Máj je mesiac, počas ktorého už každoročne chodievame na literárne exkurzie. Tie tohtoročné odštartovali žiaci ôsmeho ročníka, ktorí sa 22. mája spoločne s pani učiteľkami Matovičovou a Petrikovičovou vybrali spoznávať krásy Liptova. Náročný deň odštartovali v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde si prezreli zaujímavú expozíciu venovanú histórii Liptova, ku ktorej bezpochyby patrí i život slovenskej legendy, Juraja Jánošíka. Spoločne si tiež zopakovali, čo si pamätali o Jankovi Kráľovi, ktorého meno niekoľkokrát spomínali nielen na literatúre, ale aj na dejepise. Ďalšou zastávkou bola expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa, kde si pozreli miesta, na ktorých sa písala história. Po spoznávaní zákutí Liptovského Mikuláša nasledovala Vrbica – rodný dom Martina Rázusa a jeho sestry, nemenej známej slovenskej spisovateľky, Márie Rázusovej-Martákovej. Nakoniec sa po vyčerpávajúcom slnečnom dni šli prejsť na kopček neďaleko Liptovskej Mary, Havránok,  kde sa oboznámili so životom Keltov na Slovensku. Aj napriek náročnosti exkurzie boli všetci na jej konci spokojní a tešia sa na ďalšie zážitky, ktoré spolu prežijú.              Mgr. Petra Matovičová

 • ZBER PAPIERA

  V máji sme sa všetci opäť zapojili do jarného zberu papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí ste priniesli čo len kilo papiera. Spoločne sme vyzbierali krásnych takmer 4100 kilogramov papiera. Niektoré triedy sa snažili viac, iné menej a tu máme víťazov:

  za jednotlivcov najviac papiera nazbieral Šimon Plevka z 2.B triedy, doniesol až 211,5 kg. Na druhom mieste sa umiestnila Katarína Kyselicová z 3.A triedy, ktorá priniesla 156 kg. Bronzovú priečku obsadila Lenka Brániková z 8.A triedy so 149. kilogramami.

 • Na bicykli bezpečne

  Žiaci našej školy sa v májových dňoch zúčastnili výtvarnej súťaže, organizovanej CVČ  DOMINO, so sídlom vo Vrútkach, pod názvom  NA BICYKLI BEZPEČNE. Zuzka Fúčelová , žiačka 5.B. triedy obsadila v silnej konkurencii 3. miesto a Miriam Vladárová, žiačka 5.B. triedy obsadila pekné 5. miesto. Obidvom dievčatám gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

 • Turistika

  Pekný deň a túžba niekoľkých  „ zvedavcov“, ktorí chceli poznať miesto, kde sa nachádza  „Sučiansky hrad“  spojila žiakov 3.  a 4. ročníka, ktorí sa spolu s p. učiteľkou  Sloukovou a p. učiteľkou Vankovou vybrali na malý turistický výlet. Trpezlivo kráčali chodníkom po zelenej turistickej značke , na ktorom sa striedali úseky plné blata  s nádherným lesným chodníčkom. Občerstvili sa vodou zo studničky a úspešne všetci vystúpili  až na vrchol Vrchmúra.  Zistenie,  že zo Sučianskeho hradu zostali len nepatrné ruiny niektorých prekvapilo, no nikomu nebránilo, aby sa po zaslúženom výkone pustili s chuťou do jedla. Pani učiteľky ich musia pochváliť, lebo sa správali ako skutoční turisti a nenechali za sebou na tomto tichom a zaujímavou mieste ani papierik.

 • Do Martina za kultúrou

  Na stredu 14.5.2014 žiaci 7., 8. a 9. ročníka netrpezlivo čakali. Navštívili totiž Slovenské komorné divadlo v Martine, kde si rolu diváka vyskúšali vo výbornom divadelnom sitkome www.narodnycintorin.sk - 1.časť. Overili si tak svoje znalosti z literatúry a dejepisu a zistili, že naša história je nielen ...
 • ONLINE SÚŤAŽ z vlastivedy a geografie pre žiakov 4. – 9. ročníka

  POSLEDNÉ KOLO !!!  „ Poznáš slovenské hrady a zámky?“

  Som dominanta Trenčína i celého Považia strážim pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou.Na mojom mieste stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum priľahlého regiónu. Ja som vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a dôležité karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších storočiach som sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sú v mojich starobylých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.

 • NOC S ANDERSENOM

  Tak už je to tu. Dnes 4. 4. 2014 (aký pekný dátumwink) sa aj v priestoroch našej knižnice bude konať NOC S ANDERSENOM. Štvrtáci sa už tešia. 

 • ONLINE SÚŤAŽ z vlastivedy a geografie pre žiakov 4. – 9. ročníka

  8. KOLO  „ Poznáš slovenské hrady a zámky?“

  Na ceste medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom na pravej strane nemožno prehliadnuť zrúcaninu hradu xxxxxx , ktorá sa vyníma na strmom, 70 metrov vysokom brale nad rovnomennou obcou. Hrad, ktorý sa spomína už v roku 1200, patril pôvodne kráľovi. Koncom 13. storočia sa stal majetkom Matúša Čáka. Na prelome 14. a 15. storočia ho dostala do zálohu a neskôr odkúpila rodina Stiborovcov. Po nich sa majiteľmi hradu stali Bánffyovci, ktorí gotický hrad prestavali na renesančné sídlo. Zlepšili a dobudovali aj jeho opevnenie, takže hrad nedobyli ani Turci koncom 16. storočia.

 • Milí žiaci a rodičia

  Naša škola sa zapája aj tento školský rok do verejnej zbierky šatstva " NEPOTREBNÉ VECI NEMUSIA SKONČIŤ V ODPADE." Zbierka trvá od 1.4.2014 do 11.4.2014 v čase od 7.00 do 15.00 hod. 

  Zbiera sa: oblečenie na zimu a leto, lôžkoviny, posteľná bielizeň, uteráky, záclony, utierky, látky (minimálne 1m2), hračky, obuv (nepoškodená a spárovaná). Uvedené môžete priniesť do kancelárie p. Marčekovej.

 • Exkurzia - SPIŠSKÝ HRAD

  8.4.2014 sme v rámci akcie Vlakom do múzeí a galérií podnikli asi už náš posledný výlet, keďže sme deviataci. O to viac sme si ho užili. Dokonca sa na nás počas celého dňa usmievalo slniečko, aj naše pani učiteľky Mgr. Ivana Remeňová a Mgr. Mária Petrikovičová, ktoré toto všetko pripravili. Našimi parťákmi boli spolužiaci z 8.B. Tentokrát sme navštívili Spišský hrad, ktorý je najväčší v strednej Európe. Tento obrovský komplex, s rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre, nás pohltil bohatými historickými informáciami. Zachované budovy a nádherný výhľad do širokého okolia pôsobil impozantným dojmom. Na hrade sme mali možnosť poprechádzať sa po hradbách, lemujúcich areál, rovnako ako aj po nádvorí. Niektorí z nás si zatancovali či vystúpili na vežu, ktorá je symbolom Spišského hradu. Na hrade, v jeho okolí, ale aj vo vlaku vzniklo veľa fotiek, ktoré si môžete pozrieť tu: SPIŠSKÝ HRAD.